SEVOI Financial Consulting
je međunarodna konsultantska kompanija specijalizovana za pružanje usluga izrade i implementacije projekata za javni i privatni sektor