Početna radionica Dom učenika srednjih škola Prokuplje

Početna radionica Dom učenika srednjih škola Prokuplje

Početna radionica Dom učenika srednjih škola Prokuplje 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Doma učenika srednjih škola Prokuplje o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Dom učenika srednjih škola Prokuplje je ustanova učeničkog standarda, po svom karakteru vaspitno-obrazovna, koja učenicima srednjih škola kao i studentima Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju čije je prebivalište van Opštine Prokuplje obezbeđuje smeštaj, ishranu, uslove za učenje, zabavni i sportski život kao i druge zajedničke potrebe učenika koji pohađaju školu van mesta stalnog boravka.

Kao jedina ustanova ovakvog tipa u Topličkom regionu Dom predstavlja reprezentativno mesto koje kroz programske ciljeve i zadatke obezbeđuje vaspitni rad, povoljne uslove za zdrav i higijenski život učenika, pravilnu i raznovrsnu ishranu i bezbednost učenika i objekta. Dom je jedna velika porodica,  sa stanarima iz cele jugoistočne Srbije. Osoblje i vaspitači Doma vode brigu o 140 učenika i trude se da stalno unapređuju uslove stanovanja kako bi oni bili na zavidnom nivou.

Poslednjih nekoliko godina Dom je u potpunosti renoviran. Izgrađena su dva nova sprata, promenjen je kompletan inventar, adaptirana je TV sala, opremljena teretana, formiran računarski klub od deset kompjutera sa internet konekcijom, biblioteka koja poseduje sve lektire potrebne učenicima, kao i širu literaturu i odgovarajuće enciklopedije i rečnike, koje učenici mogu koristiti u pripremi za nastavu. Danas je to moderna vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj se obezbeđuju smeštaj, ishrana, uslovi za učenje, vaspitni rad, kulturni, zabavni i sportski život, kao i druge zajedničke potrebe učenika  koji  pohađaju  školu  van  mesta stalnog boravka (Leskovac, Grdelica, Vladičin Han, okolina Prokuplja). Završena je izgradnja novog đačkog restorana sa modernom kuhinjom koja ispunjava HCCP i SRPS ISO 9001:2008 standarde.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.