Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu predstavlja vodeću i najstariju akreditovanu visokoobrazovnu i naučno-istraživačku instituciju u zemlji i regionu iz oblasti hemijskih tehnologija. Duga i bogata tradicija od skoro 90 godina, više od 10.500 diplomiranih inženjera, 1.100 magistara i mastera i više od 650 doktora nauka koji su se školovali na našem fakultetu, svetski priznati naučni rezultati i ugled, kadrovski i materijalni potencijali fakulteta garantuju kvalitet kako u nastavno-obrazovnim aktivnostima na studijama, tako i u naučnim i primenjenim istraživanjima, projektovanju, izradi elaborata i studija. Fakultet obrazuje stručnjake na osnovnim akademskim, master i doktorskim studijama u okviru 19 akreditovanih studijskih programa. Takođe, fakultet posebnu pažnju posvećuje saradnji sa privredom, naučno-istraživačkom radu i transferu tehnologija i znanja.

Posvećenost kvalitetu nastavnog, naučnog rada i delovanja, saradnji sa privrednim subjektima potvrđuje i činjenica da je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu sertifikovan za integrisani sistem upravljanja kvalitetom za sisteme:

  • SRPS ISO 9001:2008 upravljanje sistemom kvaliteta
  • SRPS ISO 14001:2005 upravljanje zaštitom životne sredine
  • SRPS OHSAS 18001:2008 upravljanje bezbednosti i zdravljem na radu

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.