Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac 1024 576 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe JKP „Parking servis“ Požarevac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

JKP „Parking servis“ Požarevac osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac 26.07.2006. godine sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

  • održavanje javnih prostora za parkiranje,
  • naplatu naknade za korišćenje parking prostora,
  • izgradnju novih prostora za parkiranje,
  • izgradnju novih garaža za parkiranje,
  • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

JKP „Parking servis“ Požarevac funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa Odeljenjem opštih poslova, Odeljenjem javnih parkirališta i Odeljenjem upravljanja i održavanja puteva. Odlukom o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva, od 1.8.2017, preduzeću su dodeljeni i poslovi upravljanja i održavanja puteva.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.