Početna radionica Gradska opština Kostolac

Početna radionica Gradska opština Kostolac

Početna radionica Gradska opština Kostolac 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su predsednika Gradske opštine Kostolac, Rukovodioca i članove Radne grupe Gradske opštine Kostolac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradske opštine Kostolac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Kostolac je imao status opštine Požarevačkog sreza u periodu od 1949. godine, pa sve do 1956. godine. Posle ovog perioda, područje Kostolca ulazi u sastav Opštine Požarevac kao Gradska mesna zajednica. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, donešenim 27. decembra 2007. godine, nekadašnja opština Požarevac dobila je status Grada, a za Gradsku mesnu zajednicu Kostolac stvorena je mogućnost za osnivanje Gradske opštine.

Gradska opština Kostolac definisana je 2009. godine, izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca. U decembru iste godine organizovani su lokalni izbori za Skupštinu Gradske opštine Kostolac, koja je i konstituisana na Svečanoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac – 29. januara 2010. godine. Ovaj datum se slavi kao praznik Gradske opštine Kostolac. Građani seoskih Mesnih zajednica na referendumu održanom 2009. godine, opredelili su se da žele da uđu u sastav Gradske opštine Kostolac, tako da Gradska opština Kostolac danas u svom sastavu ima četiri okolna sela, a to su: selo Kostolac, Ostrovo, Klenovnik i Petka.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se predsedniku Gradske opštine Kostolac, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.