PIFC

Interna finansijska kontrola (PIFC) je koncept koji je razvila Evropska komisija.

Interna finansijska kontrola u javnom sektoru (Public Internal Financial Control – PIFC) je termin i koncept koji je razvila Evropska komisija sa ciljem da pruži pomoć u razumevanju i primeni dobro razvijenih i učinkovitih sistema interne kontrole u procesu pridruživanja EU.

 • PPublic Sector – javni sektor;
 • IInternal to the organisation – interna za organizaciju;
 • FFinancial systems mainly but not exclusively – uglavnom, ali ne isključivo finansijski sistemi;
 • CControl based on internationally accepted and recognised standards – kontrola zasnovana na međunarodno prihvaćenim i priznatim standardima.

Cilj kontrole jeste da obezbedi dobro upravljanje i ekonomičnu kontrolu javnih sredstava, pružajući poreskim obveznicima „vrednost“ za novac. Kontrola obuhvata sve sisteme i procedure interne kontrole u javnim institucijama i oko njih, pomaže u pružanju razumne uverenosti da se javna sredstva troše na odgovarajući način, te da se kroz njih ostvaruje vrednost. Interna finansijska kontrola je opšti sistem finansijske kontrole koji interno sprovodi vlada, odnosno njene organizacije, sa ciljem da se obezbedi da finansijsko upravljanje i kontrola njenih budžetskih korisnika (uključujući i strane fondove) budu u skladu sa relevantnim propisima, opisom budžeta i principima dobrog finansijskog upravljanja, transparetnosti, efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti. Interna finansijska kontrola u javnom sektoru obuhvata sve mere kroz koje se kontrolišu državni prihodi, rashodi, sredstva i obaveze i predstavlja internu kontrolu u širem smislu. Uključuje, ali nije ograničena na finansijsku kontrolu i internu reviziju.

Model interne finansijske kontrole u javnom sektoru = finansijsko upravljanje i kontrola + interna revizija + centralna jedinica za harmonizaciju

Postoje 3 elementa interne finansijske kontrole u javnom sektoru, koji funkcionišu zajedno u ostvarivanju razumne uverenosti da interne kontrole funkcionišu adekvatno i efikasno:

 1. Finansijsko upravljanje i kontrola – i potreba za odgovornošću rukovodilaca za proces interne kontrole;
 2. Interna revizija – funkcionalno nezavisna i decentralizovana interna revizija, koja obavlja pregled učinkovitosti internih kontrola;
 3. Centralna jedinica za harmonizaciju – posebna funkcija, koja razrađuje i usmerava proces interne finansijske kontrole u javnom sektoru.

Svaka organizacija treba da osmisli sopstveni sistem interne kontrole sa ciljem da se zadovolje potrebe i okruženje organizacije.

Opšta svrha interne kontrole jeste da organizaciji pomogne u ostvarivanju svoje misije (ciljeva).

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.