AKTUELNE NOVOSTI
POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji…

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Zavoda za zaštitu prirode Srbije o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog…

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole…

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“ 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima…

POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA USTANOVA „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Ustanove „Sportsko-rekreativni centar“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji…

POČETNA RADIONICA BIBLIOTEKA „BRAĆA NASTASIJEVIĆ“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA BIBLIOTEKA „BRAĆA NASTASIJEVIĆ“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA BIBLIOTEKA „BRAĆA NASTASIJEVIĆ“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe biblioteke „Braća Nastasijević“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta,…

POČETNA RADIONICA MUZEJ RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA

POČETNA RADIONICA MUZEJ RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA

POČETNA RADIONICA MUZEJ RUDNIČKO-TAKOVSKOG KRAJA 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Muzeja rudničko-takovskog kraja o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta,…

POČETNA RADIONICA TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji…

Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš

Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš

Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su upravu, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Univerzitetskog kliničkog centra Niš o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog…

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS - RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU” 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima…

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.