POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“

POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“

POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe JKP „Veterina Beograd“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JKP „Veterina Beograd“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Poslove komunalne zoohigijene u Beogradu obavlja JKP „Veterina Beograd“, pod nadležnošću Gradskog sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda koji se stara i obezbeđuje uslove za preduzeće i prihvatilišta za životinje, koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom.

Osnovna delatnost JKP „Veterina Beograd“ je definisana šifrom 7500 – Veterinarska delatnost. Preduzeće obavlja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:

 • Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje;
 • Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje;
 • Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka;
 • Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakupljanje;
 • Preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;
 • Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama, glodara i insekata;
 • Sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

JKP „Veterina Beograd“ ima službu Hitne pomoći za životinje, koja po ugledu na službe tog tipa u svetu, pruža veterinarsku pomoć, pre svega napuštenim životinjama, ali i onim vlasničkim životinjama kojima je neophodna hitna intervencija, po određenom cenovniku.

JKP „Veterina Beograd“ na prvom mestu brine o zdravlju i dobrobiti ljudi i životinja. Efikasno sprovodi politiku Grada Beograda u oblasti zoohigijene. U svom radu JKP „Veterina Beograd“ sarađuje sa stručnom javnošću i drugim partnerima, kako bi dala što bolje rezultate u pružanju pomoći i podrške vlasnicima pasa i mačaka, ali i svim Beograđanima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe JKP „Veterina Beograd“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.