ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU” 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE – KORACI PREMA RAZVOJU I USKLAĐIVANJU SA NAJBOLJOM PRAKSOM EVROPSKE UNIJE“. Seminar je održan u periodu od 4-7. jula 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 17 sati i ostvarivanju 6 bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima internu finansijsku kontrolu u javnom sektoru – Poglavlje 32, grupe, timovi i timski rad kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, osnovne probleme u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije, zadovoljavanje zahteva plana integriteta prema oblastima iz Plana integriteta kroz sistem finansijskog upravljanja i kontrole i sistem menadžmenta protiv mita – SRPS ISO 37001:2017 i sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora. Učesnici seminara imali su po prvi put priliku da se upoznaju sa Smernicama o učinku koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije – Sistem upravljanja učinkom.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem istine i zablude o internoj reviziji i upoznali su se sa stručnošću internih revizora, veštinama i tehnikama sprovođenja revizorskog aranžmana u veštinama komunikacije u internoj reviziji. Takođe, obrađene su kompetencije internih revizora u javnom sektoru Republike Srbije. Učesnicu su se upoznali sa zakonskim okvirom za uspostavljanje funkcije interne revizije u javnom sektoru – aktuelni propisi – strateški ciljevi, ko može da bude interni revizor i kako ga regrutovati, funkcionalne kompetencije za poslove interne revizije – znanja i veštine, ponašajne kompetencije za poslove interne revizije, kompetencije iz nove Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika od 2022. godine i dati su primeri iz prakse IR u javnom sektoru.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

  • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Prof. dr. Svetislav Paunović
  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.    

Glavni partner projekta je UniCredit Banka ad Beograd.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.