Početna radionica Centar za kulturu „Kostolac“

Početna radionica Centar za kulturu „Kostolac“

Početna radionica Centar za kulturu „Kostolac“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktorku, Rukovodioca i članove Radne grupe Centra za kulturu „Kostolac“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Centra za kulturu „Kostolac“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Ustanova  Centar za kulturu „Kostolac“ osnovana je 2012. godine. Osnivač Centra za kulturu „Kostolac“ je lokalna samouprava, odnosno Skupština Gradske opštine Kostolac. Ustanova obuhvata kulturu, sport, turizam i muzejsku delatnost. Zakonom o kulturi koji je Skupština Srbije  usvojila 2009. godine,  kojim je ova oblast sistemski uređena, utvrđuje se opšti interes u kulturi, način  ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, kao i prava, obaveza i odgovornosti Ustanove, kao i osnivača, odnosno Gradske opštine Kostolac.

Centar za kulturu „Kostolac“ kao javna ustanova, dobila je podršku Gradske opštine Kostolac da može da preuzme brigu i o sportskim objektima i od 2016. godine prerasta u Kulturno-sportski centar „Kostolac“. Novoj ustanovi na upravljanje su predati: Topoljar, Dom omladine, sportska hala i fudbalski stadion u Kostolcu. Na ovaj način Kulturno-sportski centar „Kostolac“ dobija još veća ovlašćenja, čime mu se daje mogućnost da njegov rad bude još potpuniji  i sadržajniji.

Zaposleni u ovoj ustanovi  trude se, da sa velikom pažnjom i obzirom, vrše dobar odabir programa, kako bi zadovoljili kulturne potrebe celokupnog stanovništva.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktorki, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.