Aktuelni seminari

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“
Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“ 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2024. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI I REGIONU:

„IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“.

2-5. jul 2024. godine, Hotel Buket

Hotel Buket, Zlatibor do popunjavanja kapaciteta, a potom Hotel Olimp, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 2.7.2024.

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 19:00
  • Pregled osnovnih izmena IIA standarda:
   • Naziv;
   • Struktura;
   • Sekcije;
   • Svrha interne revizije;
   • Novi domen – Etika i profesionalizam;
   • Novi domen – Upravljanje organizacijom funkcije interne revizije;
   • Novi zahtevi koji se odnose na obezbeđenje kvaliteta i program unapređenja;
   • Posebna pažnja posvećena javnom sektoru;
   • Fokus na interesne strane;
   • Ažurirani rečnik.

Dan II – 3.7.2024.

 • 09:00 – 10:30
  • Domen I globalnih standarda interne revizije – Svrha interne revizije:
   • Delokrug rada interne revizije;
   • Istine i zablude o internoj reviziji;
   • Iskustva iz prakse.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Domen II globalnih standarda interne revizije – Etika i profesionalizam:
   • Princip 1 – Pokažite integritet (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 2 – Čuvajte objektivnost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 3 – Pokažite kompetentnost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 4 – Pokažite dužnu profesionalnu pažnju (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 5 – Čuvajte poverljivost (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Domen III globalnih standarda interne revizije – Upravljanje funkcijom interne revizije:
   • Princip 6 – Ovlašćenja odbora (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 7 – Pozicionirana kao nezavisna (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 8 – Nadzor od strane odbora (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).

Dan III – 4.7.2024.

 • 10:00 – 11:30
  • Domen IV globalnih standarda interne revizije – Rukovođenje funkcijom interne revizije::
   • Zahtevi rukovodioca interne revizije u svrhu efektivnog upravljanja funkcijom interne revizije;
   • Strateško planiranje interne revizije;
   • Upravljanje resursima;
   • Efektivna komunikacija;
   • Unapređenje kvaliteta.
 • 11:30 – 12:00   Pauza za kafu
 • 12:00 – 13:30
  • Domen V globalnih standarda interne revizije – Obavljanje poslova interne revizije:
   • Princip 13 – Učinkovito planiranje angažmana (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 14 – Obavljanje angažmana (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti);
   • Princip 15 – Saopštavanje zaključaka angažmana i praćenje planova aktivnosti (Standardi – zahtevi, primena, dokazi o usklađenosti).
 • 13:30 – 14:30   Pauza za ručak
 • 14:30 – 17:00
  • INTERAKTIVNA PANEL DISKUSIJA – Novi standardi interne revizije: „Put za usmeravanje profesionalne prakse i kvaliteta interne revizije u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“.
   • UČESNICI PANELA: Spomenka Vircburger, Minas Trubljanin, Ljerka Crnković i Snežana Beatović;
   • MODERATORI: Milena Milojević i Nemanja Radović.

Dan IV – 5.7.2024.

 • 09:00 – 10:30
  • Finansiranje, grantovi i subvencije Evropske unije:
   • Programi finansiranja EU i podela po klasterima;
   • Pojam granta;
   • Aplikacija i dodela;
   • Principi implementacije;
   • Principi finansijskog upravljanja grantom.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 12:30
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

   • Računovodstveni sistem;
   • Troškovi osoblja;
   • Nabavka;
   • Putni troškovi i ostalo;
   • Izveštavanje;
   • Verifikacija troškova;
   • Interna kontrola.

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I MEĐUNARODNO UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS IZDAJU POTVRDU O KONTINUIRANOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSTVARIVANJU BODOVA – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, 15/19).
UČESNICI OSTVARUJU 6 BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

PREDAVAČI I UČESNICI PANELA NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Spomenka Vircburger, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Pomoćnik ministra finansija zaduženog za Sektor – Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH) od 2018. godine. Od početka 2011. godine radi kao državni službenik u okviru tela koja se bave sprovođenjem pretpristupne pomoći EU u Ministarstvu finansija na poslovima uspostavljanja IPA sistema u okviru državne uprave Srbije po principima COSO okvira. Od 2005. godine radi kao nacionalni konsultant na donatorskim projektima na unapređenju upravljanja ljudskim resursima u institucijama državne uprave (Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, Nacionalna služba za zapošljavanje). Od početka karijere u okviru državne uprave se bavi modernizacijom u različitim oblastima.

Minas Trubljanin, nacionalni i međunarodni ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani državni revizor
Generalni direktor Direktorata za centralnu harmonizaciju i razvoj internih kontrola u Ministarstvu finansija Crne Gore. Od januara 2023. godine rukovodi Direktoratom u Ministarstvu finansija Crne Gore koji obuhvata širok spektar oblasti koje su mu u nadležnosti, a koje uključuju: harmonizaciju i razvoj upravljanja i razvoja internih kontrola u javnom sektoru, harmonizaciju i razvoj interne revizije u javnom sektoru, računovodstvo i revizija, nadzor nad društvima za reviziju kao i procena, monitoring i izveštavanje o fiskalnim rizicima javnih preduzeća i privrednih društava u većinskom državnom vlasništvu. Istovremeno je i predsednik Saveta za reviziju koji kao nezavisno Vladino telo ima značajnu ulogu u praćenju i unapređenju revizorske prakse u Crnoj Gori. Takođe, je šef pregovaračkog tima za predpristupne pregovore Crne Gore sa Evropskom unijom u okviru pregovaračkog poglavlja 32 – Finansijski nadzor. Pre stupanja na funkciju generalnog direktora, radio je na poslovima internog revizora u Upravi za državnu imovinu i zatim Ministarstvu finansija. Nakon obavljanja poslova internog revizora, duže od 7 godina radio je kao ovlašćeni revizor u Revizorskom telu Crne Gore u kojem je određeni vremenski period rukovodio Odeljenjem za reviziju programa zapošljavanje, obrazovanje, socijalne politike i promocija rodne ravnopravnosti. Učesnik je brojnih regionalnih i međunarodnih konferencija na raznorazne teme koje su mu tokom karijere bile u fokusu interesovanja.

Ljerka Crnković, magistar ekonomskih nauka, ovlašteni državni i ovlašteni interni revizor u javnom sektoru
Kao viši savetnik-specijalista u Središnjoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija Republike Hrvatske (do aprila 2024. godine) bila je uključena u razvoj regulative za područje internih kontrola u javnom sektoru i metodologije rada interne revizije (uključujući Program osiguranja kvaliteta i unapređenja) i obavljanje provere kvaliteta aktivnosti interne revizije. Dugogodišnje iskustvo u javnom sektoru kao šef računovodstva, državni revizor u Državnom uredu za reviziju Republike Hrvatske i spoljni revizor sredstava Evropske unije u Ministarstvu finansija Republike Hrvatske. Član je Hrvatskog instituta internih revizora (prethodni član Izvršnog odbora Instituta i član radne skupine za saradnju između Evropske konfederacije instituta internih revizora (ECIIA) i Evropske organizacije vrhovnih revizijskih institucija (EUROSAI). Član je i PEMPAL Zajednice praksi unutarnjih revizora. Osim toga bila je vršitelj dužnosti predsednika Zajednice praksi i predsednik Radne skupine za osiguranje kvaliteta interne revizije. Predavač je na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama.

Snežana Beatović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor IIA, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, eksterni procenitelj kvaliteta interne revizije IIA, sertifikovani predavač CFRR
Stručni savetnik za razvoj sistema interne revizije u Centralnoj harmonizacijskoj jedinici Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine. Višegodišnje iskustvo u oblasti interne revizije i edukacije internih revizora. Član više ekspertskih Radnih grupa za izradu dokumenata, metodologije i IT alata za internu reviziju. Član Tima za sprovođenje kontrole kvaliteta interne revizije u javnom sektoru.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija – Centralna jedinica za harmonizaciju (CJH). Rukovodilac grupe za metodologiju rada i razvoj interne revizije. Poseduje dugogodisnje iskustvo u oblasti spolje trgovine, finansija i računovodstva, interne revizije, finansijskog upravljanja i kontrole i budžetske inspekcije. Dugogodišnji je predavač iz navedenih oblasti.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

2-5. jul 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor do popunjavanja kapaciteta, a potom Hotel Olimp, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.680,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.630,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 2.7.2024. je večera, a poslednji uključeni obrok 5.7.2024. je ručak. Učesnici koji su smešteni u Hotelu Olimp imaju uključen doručak, a ručak i večera su u Hotelu Buket.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV;
 • Za uplate iz inostranstva kotizacija po osobi iznosi 300,00 eur.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”
JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU” 1024 683 Zoran Grubiša

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA JEDNODNEVNI SEMINAR NAMENJEN RUKOVODIOCIMA KJS U REPUBLICI SRBIJI, RUKOVODIOCIMA FUK-A I INTERNIM REVIZORIMA:

„IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“.

25. mart 2024. godine, BBA, Beograd, Zmaj Jovina 12, sala S1

AGENDA JEDNODNEVNOG SEMINARA

 • 08:45 – 09:00
  • Evidentiranje učesnika seminara.
 • 09:00 – 09:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i Državne revizorske institucije.
 • 09:30 – 12:15
  • Popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu*;
   • Za školske ustanove – Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.
 • 12:15 – 12:45 Pauza za kafu
 • 12:45 – 14:00
  • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.

*Napomena: Poneti godišnje izveštaje za 2022. godinu i odštampati godišnji izveštaj za 2023. godinu radi lakšeg popunjavanja sa sledećeg linka: https://sevoifc.com/izvestavanje-rukovodioca-korisnika-javnih-sredstava-prema-centralnoj-jedinici-za-harmonizaciju-za-2023-godinu/

PREDAVAČI NA JEDNODNEVNOM SEMINARU SU:

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

KOTIZACIJA JEDNODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 10.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 8.000,00 rsd plus PDV.

Agendu sa opisom jednodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na jednodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”
Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2024. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE PREMA CJH ZA 2023. GODINU, IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA PROMENAMA, REVIZIJA PLANA JAVNIH NABAVKI, NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FUK-A, NOVINE U PROPISIMA INTERNE REVIZIJE I SERTIFIKACIJA“.

19-22. mart 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 19.3.2024.

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
   • Uloga interne revizije i Državne revizorske institucije.
 • 17:30 – 19:30
  • Popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2023. godinu*;
   • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2023. godinu*.
    *Poneti odštampane godišnje izveštaje.

Dan II – 20.3.2024.

 • 09:30 – 11:00
  • Izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama:
   • Usluge za koje cena neće moći da bude jedini kriterijum za dodelu ugovora, sa praktičnim primerima;
   • Objavljivanje podataka o nabavkama ispod pragova (iz člana 27. ZJN);
   • Objavljivanje svih izmena ugovora na Portalu javnih nabavki;
   • Ostale izmene i dopune ZJN;
   • Pitanja i odgovori.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Ekološki aspekti u javnim nabavkama:
   • Pravilnik o vrstama dobara za koja su naručioci u obavezi da primenjuju ekološke aspekte u postupcima javnih nabavki;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri definisanju tehničkih specifikacija;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri određivanju kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta;
   • Primeri primene ekoloških aspekata pri utvrđivanju kriterijuma za dodelu ugovora;
   • Pitanja i odgovori.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Revizija plana javnih nabavki:
   • Očekivane kontrole;
   • Postojeće kontrole;
   • Revizorski nalaz;
   • Preporuke;
   • Izveštavanje.

Dan III – 21.3.2024.

 • 09:00 – 11:00
  • Etika i integritet kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa u skladu sa izmenama zakona o javnim nabavkama;
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 2023. godinu.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje i ažuriranje rizika u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama:
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Koruptivne šeme u javnim nabavkama:
   • Saznajte koje su rizične faze u postupcima javnih nabavki i koje su tipologije odnosno definisane prevarne koruptivne šeme u javnim nabavkama;
   • Upoznajte se sa rizicima i indikatorima odnosno crvenim zastavicama koji ukazuju na postojanje koruptivne šeme u postupku;
   • Uz praktične primere i interakciju naučite više i dodajte vrednost svojoj organizaciji u dizajniranju i implementaciji preventivnih kontrola.

Dan IV – 22.3.2024.

 • 10:00 – 12:30
  • Novine u propisima za uspostavljanje funkcije interne revizije i sertifikaciju internih revizora u javnom sektoru:
   • Povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava;
   • Unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou KJS, grada/opštine;
   • Osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije;
   • Poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmena znanja i iskustva;
   • Aspekti pripreme povelje interne revizije, izrade strateškog plana/godišnjih planova rada, i izveštavanja o internoj reviziji;
   • Buduće obaveze CJH za umrežavanje i sinergetsko delovanje nosilaca funkcije/poslova interne revizije iz različitih gradova/opština.
 • 12:30 – 13:00
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I MEĐUNARODNO UDRUŽENJE OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS IZDAJU POTVRDU O KONTINUIRANOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I OSTVARIVANJU BODOVA – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, 15/19).
UČESNICI OSTVARUJU 6 BODOVA KONTINUIRANE PROFESIONALNE EDUKACIJE.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Miloš Jović, diplomirani pravnik, ekspert za javne nabavke
Korporativni direktor za komercijalne poslove u Elektromreži Srbije, stručnjak sa dvadesetogodišnjim iskustvom u oblasti javnih nabavki. Učestvovao je u izradi propisa iz javnih nabavki, uključujući poslednja dva Zakona o javnim nabavkama i poslednja dva Programa razvoja javnih nabavki. Kao autor i koautor potpisao je veliki broj knjiga i drugih radova iz oblasti javnih nabavki. Dugogodišnji je akreditovani predavač iz predmetne oblasti.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2023. godine. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 15 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

19-22. mart 2024. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.680,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.630,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 19.3.2024. je večera, a poslednji uključeni obrok 22.3.2024. je ručak.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI
Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI“.

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 14.11.2023.

 • 14:00 – 16:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 16:00 – 16:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole.
 • 16:30 – 17:30
  • Efikasnost uspostavljanja interne finansijske kontrole u javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa:
   • Prepoznavanje problema u sistemu;
   • Izrada matrice;
   • Utvrđivanje nalaza, zaključaka i preporuka;
   • Nacrt, predlog i izveštaj o reviziji;
   • Poslerevizioni postupak;
   • Utvrđivanje efekata sprovedene revizije.
 • 17:30 – 19:00
  • Organizacioni procesi kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Razumevanje organizacije i organizacionih procesa;
   • Organizovanje kao menadžerska aktivnost;
   • Parametri organizacionog dizajna;
   • Makro i mikro organizacione strukture – tipovi i karakteristike;
   • Elementarno o organizacionom ponašanju;
   • Osnovni modeli organizacionih promena;
   • Najčešći praktični problemi kao posledica loših organizacionih procesa.

Dan II – 15.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Procesna orijentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa;
   • Ažuriranje procedura;
   • Ažuriranje dijagrama toka.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRAKSA – Proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
   • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
   • Popunjavanje Obrasca za upravljanje rizikom.

Dan III – 16.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • Etika i integritet kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Vrednosti:
    • Odgovornost;
    • Lojalnost;
    • Poštovanje;
    • Poštenje;
    • Poverenje.
   • Etika:
    • Korupcija;
    • Sukob interesa.
   • Moral;
   • Etičke dileme;
   • Odgovornost kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora:
   • Preventivne i detektivne kontrole za umanjenje rizika od sukoba interesa i uloga internog revizora u oceni adekvatnosti i dizajna uspostavljenih kontrola.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA ZA UČESNIKE
   • Praktični primeri etičkih dilema sa kojima se susreću interni revizori.
   • Svi prisutni učestvuju u radionici, podeljeni u timove, zajedno daju odgovore na zadata pitanja uz diskusiju sa ostalim učesnicima i predavačima.

Dan IV – 17.11.2023.

 • 09:00 – 11:00
  • IT revizija kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam i benefiti od IT revizije;
   • Regulativa i kriterijumi revizije uspešnosti informacionih sistema;
   • Standardi koji se primenjuju u reviziji informacionih sistema;
   • Kodeks profesionalne etike;
   • IT revizor;
   • Rizici u IT reviziji;
   • Koraci i sadržaj IT revizije.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Uloga internih revizora u zaštiti finansijskih interesa EU:
   • Definicije u domaćim propisima;
   • Mesto i uloga AFCOS-a u zaštiti finansijskih interesa EU;
   • Najčešći primeri finansijskih korekcija u korišćenju EU fondova;
   • Priručnik EU za upravljanje nepravilnostima;
   • Metodološko uputstvo za upravljanje rizicima u vezi sa pojavom nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU;
   • Finansijski rizici u finansiranju IPA sredstvima EU.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

dr Duško Pejović, generalni državni revizor
Na funkciju predsednika Saveta Državne revizorske institucije reizabran je 20. aprila 2023. godine, što podrazumeva i reizbor za generalnog državnog revizora i rukovodioca Institucije. Do sada je objavio preko 50 stručnih radova. Aktivni je predavač iz oblasti računovodstva, finansija i revizije za korisnike budžetskih sredstava i sertifikovani predavač na Nacionalnoj akademiji za javnu upravu. Autor je Priručnika za reviziju javnog sektora i vodeći koautor Analize ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou. Obavljao je funkciju predsednika Komisije za polaganje ispita za sticanje revizorskih zvanja državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Tokom svog rada stekao je sledeće sertifikate: ovlašćeni računovođa, revizor, ovlašćeni revizor, ovlašćeni procenjivač, ovlašćeni interni revizor i stalni sudski veštak finansijske struke, kao i državni revizor i ovlašćeni državni revizor. Učestvovao je na brojnim međunarodnim skupovima posvećenim reviziji.

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
V.D. direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Biljana Moldovanov-Ištvanov, master ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Službi za internu reviziju korisnika budžetskih sredstava Autonomne pokrajine Vojvodine. Trener za: „Etika i integritet u javnoj administraciji“. Poseduje dugogodišnje iskustvo kao poreski inspektor, budžetski inspektor i interni revizor.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2023. godine. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Prof. dr Dejan Erić
Dekan i redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji (BBA). Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je predavao predmete Strategijski menadžment, Teorije menadžmenta i organizacije i Finansijska tržišta. Bio direktor Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Na BBA predaje predmete: Osnove menadžmenta, Strategijski menadžment, Korporativno restrukturiranje, Finansijska tržišta, Merdžeri i akvizicije. Usavršavao se u Velikoj Britaniji (London School of Economics – LSE), SAD (University of Nebraska at Omaha), Italiji (SAA – Univerzitet u Torinu) i Francuskoj (Universite Cote d Azur, Nice). Predavao na mnogim univerzitetima u zemlji, regionu, Evropi i svetu. Objavio više desetina knjiga, članaka i drugih radova. Veoma aktivan i u oblasti poslovnog konsaltinga.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

14-17. novembra 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.700,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.600,00 rsd;
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa i osiguranje,
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala),
  • Vaučeri za učesnike seminara.
 • Prvi uključeni obrok 14.11.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 17.11.2023. je ručak.

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 30.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 25.000,00 rsd plus PDV.

*Članovi Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS ostvaruju 10% popusta na iznos kotizacije.

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na e-mail adresu: srbija@sevoifc.com

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“ 1024 574 Zoran Grubiša

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA JEDNODNEVNI SEMINAR NAMENJEN KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„PRIPREMA ZA IZRADU PREDLOGA ODLUKE O BUDŽETU I FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2024. I NAREDNE DVE GODINE “

25. avgust 2023. godine, BBA, Beograd, Zmaj Jovina 12, sala S1

AGENDA JEDNODNEVNOG SEMINARA

 • 09:45 – 10:00
  • Evidentiranje učesnika seminara
 • 10:00 – 12:00
  • Smernice za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti za 2024. i naredne dve budžetske godine:
   • Opšte napomene za pripremu budžeta lokalne vlasti;
   • Način planiranja mase sredstava za plate;
   • Ograničenja u planiranju prihoda i rashoda;
   • Dostavljanje Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu.
  • Obaveze u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti:
   • Smernice za pripremu nacrta budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika za 2024. sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu (nadležnost za donošenje, osnov za smernice i način utvrđivanja);
   • Uputstvo za pripremu nacrta budžeta i finansijskih planova (sa prikazom modela i priloga);
   • Obaveze direktnih korisnika budžetskih sredstava u pripremi budžeta (dostavljanje uputstva indirektnim korisnicima, metode procene budžetskih prihoda, određivanje limita, sastanak sa budžetskim korisnicima, analiza predloga finansijskih planova, izrada predloga finansijskog plana…);
   • Način pripreme predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta za 2024. godinu (sa prikazom modela);
   • Primena budžetskih klasifikacija u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika.
 • 12:00 – 12:30 Pauza za kafu
 • 12:30 – 14:00
  • Uključivanje javnosti:
   • Javna rasprava (plan i program investicionih aktivnosti);
   • Anketa o budžetskim prioritetima;
   • Građanski budžet (sa prikazom modela);
   • Razmena mišljenja i odgovori na pitanja učesnika.

NA SEMINARU ĆE UČESNICI SAZNATI:

 • Koje su smernice Ministra finansija Republike Srbije za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu;
 • Koje su obaveze lokalne vlasti u vezi sa pripremom budžeta i predloga finansijskog plana korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 2024. godinu;
 • Kako sačiniti Uputstvo za pripremu budžeta i predloga finansijskih planova korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave;
 • Kako će budžetski korisnici lokalnog nivoa vlasti pripremati predlog finansijskog plana za 2024. godinu po programskoj klasifikaciji;
 • Prikaz modela Uputstva jedinice lokalne samouprave;
 • Prikaz modela Predloga finansijskog plana za 2024. godinu;
 • Modeli obrazaca za popunjavanje.

SEMINAR JE NAMENJEN:

 • Načelnicima opštinskih/gradskih uprava;
 • Rukovodiocima finansijske službe direktnih korisnika lokalnog budžeta;
 • Indirektnim korisnicima lokalnog budžeta (ustanove kulture, sportski centri, predškolske ustanove, mesne zajednice…)
 • Osnovne škole, srednje škole, centri za socijalni rad…

PREDAVAČ NA JEDNODNEVNOM SEMINARU JE:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista
Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka. Akreditovani realizator/predavač iz oblasti javnih finansija i oblasti upravljanja u javnoj upravi.

KOTIZACIJA JEDNODNEVNOG SEMINARA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 10.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 8.000,00 rsd plus PDV.

Agendu sa opisom jednodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na jednodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS - RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“
ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“ 1024 683 Zoran Grubiša

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING U SARADNJI SA MEĐUNARODNIM UDRUŽENJEM OVLAŠĆENIH INTERNIH REVIZORA U JAVNOM SEKTORU EUIAPS VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE – KORACI PREMA RAZVOJU I USKLAĐIVANJU SA NAJBOLJOM PRAKSOM EVROPSKE UNIJE“

4.-7. jula 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 4.7.2023. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:45
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • 17:45 – 19:30
  • Grupe, timovi i timski rad kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji::
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.
  • Ličnost (faktori, dimenzije, biografske karakteristike).
  • Slaganje ličnosti i zahteva posla.

Dan II – 5.7.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Osnovni problemi u izradi i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji iz ugla korisnika javnih sredstava i interne revizije.
  • PRIMERI IZ PRAKSE
   • Najveći izazovi u razumevanju COSO okvira;
   • Neadekvatan „ton s vrha“;
   • Problemi u izradi dokumentacije sistema FUK-a (procesna orjentacija, upravljanje rizicima);
   • Neadekvatno urađena dokumentacija koja nije primenljiva na organizaciju;
   • Priroda posla internog revizora u odnosu na sistem FUK-a i učestali problemi u reviziji sistema FUK-a.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Zadovoljavanje zahteva plana integriteta prema oblastima iz Plana integriteta kroz sistem FUK-a i sistem menadžmenta protiv mita – SRPS ISO 37001:2017:
   • Oblast Etika i lični integritet:
    • Pravila ponašanja zaposlenih;
    • Pravila o sankcionisanju zaposlenih;
    • Proces zapošljavanja, dubinska analiza zaposlenih, obrasci upravljanja ljudskim resursima kroz SRPS ISO 37001:2017;
    • Edukacija kadrova.
   • Oblast Upravljanje kadrovima:
    • Zapošljavanje;
    • Nagrađivanje i sankcionisanje;
    • Ocenjivanje i napredovanje;
    • Regulisanje rada van radnog odnosa.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Oblast Upravljanje javnim finansijama:
   • Javne nabavke;
   • Proces nabavke, dubinska analiza dobavljača, obrasci upravljanja kroz SRPS ISO 37001:2017;
   • Kapaciteti i resursi za upravljanje javnim finansijama;
   • Korišćenje službenih automobila;
   • Raspolaganje sopstvenim prihodima.
  • Oblast Bezbednost informacija / IT bezbednost:
   • Procedura interne komunikacije;
   • Zahtevi za IT sektor;
   • Edukacija infomacijske sigurnosti kroz SRPS ISO 37001:2017.
  • Oblast Nadzor nad radom KJS:
   • Nadzor nad radom kroz Nadzorni odbor / Skupštinu / Veća;
   • Interna revizija.

Dan III – 6.7.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Sukob interesa – pristup iz ugla internog revizora:
   • Preventivne i detektivne kontrole za umanjenje rizika od sukoba interesa i uloga internog revizora u oceni adekvatnosti i dizajna uspostavljenih kontrola.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upoznavanje sa Smernicama o učinku koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije – Sistem upravljanja učinkom:
   • Kreiranje sistema upravljanja učinkom:
    • Formiranje tima ili organizacione jedinice za kreiranje, sprovođenje i praćenje sistema upravljanja učinkom;
    • Sprovođenje procene spremnosti za upravljanje učinkom:
     • Povećanje odgovornosti;
     • Bolje upravljanje postizanja merljivih rezultata;
     • Povećanja efikasnosti i efektivnosti.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Izrada srednjoročnog plana – utvrđivanje institucionalnih ciljeva i pokazatelja;
  • Izrada plana učinka – postavljanje ciljeva;
  • Izrada plana učinka – uspostavljanje ključnih pokazatelja učinka;
  • Izrada sistema izveštavanja.

Dan IV – 7.7.2023. :

 • 09:00 – 10:30
  • Istine i zablude o internoj reviziji:
   • Stručnost internih revizora;
   • Veštine i tehnike sprovođenja revizorskog aranžmana;
   • Veštine komunikacije u internoj reviziji.
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Kompetencije internih revizora u javnom sektoru Republike Srbije:
  • Zakonski okvir za uspostavljanje funkcije interne revizije u javnom sektoru – aktuelni propisi – strateški ciljevi;
  • Ko može da bude interni revizor i kako ga regrutovati;
  • Funkcionalne kompetencije za poslove interne revizije – znanja i veštine;
  • Ponašajne kompetencije za poslove interne revizije;
  • Kompetencije iz nove Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika od 2022;
  • Primeri iz prakse IR u javnom sektoru;
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj  obuci internih revizora. Osnivač Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije. Osnivač i zastupnik Međunarodnog udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

4.-7. jula 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.600,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.600,00 rsd.
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa;
  • Osiguranje;
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala).
 • Vaučeri za učesnike seminara:
  • Za boravak od 3 do 6 noćenja odobravamo 20% popusta na uslugu polupansiona ili noćenja sa doručkom na važeći cenovnik,
  • Za boravak preko 7 noćenja odobravamo popust od 30% na uslugu polupansiona ili noćenja sa doručkom na važeći cenovnik,
  • Period kada se vaučer može iskoristiti je 29.8.-26.12.2023. godine.

*Prvi uključeni obrok 4.7.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 7.7.2023. je ručak.

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Glavni partner projekta je UniCredit Banka ad Beograd, koja je za sve pozvane učesnike seminara kao paket dobrodošlice, pripremila ponudu bankarskih proizvoda po posebnim uslovima.

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2023. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE ZA 2022. GODINU, AŽURIRANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ULOGA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI/EVROPSKOJ UNIJI“

21-24. mart 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 21.03.2023. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor.
 • 17:00 – 17:30
  • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
   • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
   • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • 17:30 – 19:30
  • Imenovanje Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad):
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.
  • Donošenje odluka (vrste odluka, modeli donošenja odluka, grupno odlučivanje).

Dan II – 22.03.2023. :

 • 09:00 – 11:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji.
  • Procesna orijentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Ažuriranje procesa;
   • Ažuriranje procedura;
   • Ažuriranje dijagrama toka.
  • PRIMERI IZ PRAKSE Uloga i aktivnosti internog revizora u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:
   • Učesnici će biti u prilici da prisustvuju interaktivnom predavanju na temu FUK-a i interne revizije, na način što će predavači paralelnim izlaganjem predstaviti značaj adekvatnog uspostavljanja i implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Predstavićemo prirodu posla, odnosno ulogu internog revizora kod korisnika javnih sredstava u odnosu na sistem finansijskog upravljanja i kontrole na praktičnim i konkretnim primerima svakodnevnih poslovnih aktivnosti.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Interni akt u javnim nabavkama – očekivane i postojeće kontrole sa aspekata interne revizije kod Naručioca:
   • Donošenje internog akta kod Naručioca;
   • Očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije;
   • Identifikovanje postojećih kontrola u internoj reviziji;
   • Ocena kontrola;
   • Donošenje revizorskih zaključaka.
  • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
   • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu;
   • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2022. godinu.

Dan III – 23.03.2023. :

 • 09:00 – 10:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Proces upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
  • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji:
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 2023. godinu.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • PRIMERI IZ PRAKSE Prevari me ako možeš?
   • Za učesnike smo pripremili studiju slučaja, primer iz prakse koji sadrži niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati.
   • U konstruktivnoj diskusiji saznaćete koje su nam veštine, znanja i alati potrebni da utvrdimo nepravilnosti, koja je naša uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora).
   • Koliko su važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare i kako ih uspostaviti?

Dan IV – 24.03.2023. :

 • 10:00 – 12:30
  • Rukovođenje funkcijom IR u javnom sektoru Republike Srbije:
   • Standardi IIA Global;
   • Obaveze iz domaćih propisa;
   • Programi za obuku rukovodilaca;
   • Primeri iz prakse IR u javnom sektoru.
 • 12:30 – 13:00
  • Pitanja i odgovori – rekapitulacija seminara.

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani za specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

21.-24. marta 2023. godine, Hotel Buket, Zlatibor:

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.800,00 rsd;
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.400,00 rsd.
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa;
  • Osiguranje;
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala).

*Prvi uključeni obrok 21.03.2023. je večera, a poslednji uključeni obrok 24.03.2023. je ručak.

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU OD IZRADE DOKUMENTACIJE DO REVIZIJE UZ KONTROLU KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE U EVROPSKOJ UNIJI“

15-18. novembra 2022. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA

Dan I – 15.11.2022. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket, Zlatibor
 • 17:00 – 17:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32:
   • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/2019);
   • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO okviru.
 • 17:30 – 19:00
  • Imenovanje Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad):
   • Vrste grupa u organizaciji;
   • Grupne uloge i konflikt uloga;
   • Vrste konflikata i efekti konflikata;
   • Upravljanje konfliktima;
   • Grupne norme i konformizam u grupi;
   • Kohezivnost grupe;
   • Vrste timova;
   • Kreiranje efektivnih timova;
   • Zadatak tima, autoritet (autonomija) tima, optimalna veličina tima, selekcija članova tima i trening članova tima;
   • Pozicija tima u strukturi organizacije;
   • Resursi za rad tima;
   • Ocenjivanje performansi.

Dan II – 16.11.2022. :

 • 09:30 – 11:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Izrada procesa
   • Izrada procedura
   • Izrada dijagrama toka
  • PRIMERI IZ PRAKSE Uloga i aktivnosti internog revizora u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
   • Učesnici će biti u prilici da po prvi put prisustvuju interaktivnom predavanju na temu FUK-a i interne revizije, na način što će predavači paralelnim izlaganjem predstaviti značaj adekvatnog uspostavljanja i implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. Predstavićemo prirodu posla, odnosno ulogu internog revizora kod korisnika javnih sredstava u odnosu na sistem finansijskog upravljanja i kontrole na praktičnim i konkretnim primerima svakodnevnih poslovnih aktivnosti.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Pojam rizika;
   • Identifikacija rizika;
   • Analiza i opis rizika;
   • Procena rizika;
   • Rešavanje rizika;
   • Rezidualni rizik;
   • Praćenje rizika.
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 15:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Interni akt u javnim nabavkama – očekivane i postojeće kontrole sa aspekata interne revizije kod Naručioca:
   • Donošenje internog akta kod Naručioca;
   • Očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije;
   • Identifikovanje postojećih kontrola u internoj reviziji;
   • Ocena kontrola;
   • Donošenje revizorskih zaključaka.

Dan III – 17.11.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • PRIMERI IZ PRAKSE – Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Kako se radi analiza i identifikacija rizika unutar poslovnih procesa?
   • Na koji način procenjujemo i rešavamo rizike?
   • Šta su inherentni i rezidualni rizik i na koji način ih prepoznajemo, koje metode postoje za rešavanje rizika i kako to izgleda u praksi?
   • Kako se vodi registar rizika i kako kroz registar rizika u praksi vršimo redovno praćenje rizika?
   • Koji su elementi strategije upravljanja rizicima?
  • Kako smo procenili rizike u odnosu na poslovne ciljeve, da li su nam kontrole adekvatan odgovor na rizik i šta nam je činiti ako nije tako (kome nama – rukovodstvu, zaposlenima i internim revizorima)?
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji:
   • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima;
   • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti;
   • Sistem izveštavanja o nepravilnostima;
   • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
    • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima;
    • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti;
    • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu.
  • PRIMERI IZ PRAKSE Prevari me ako možeš?
   • Za učesnike smo pripremili studiju slučaja, primer iz prakse koji sadrži niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati.
   • U konstruktivnoj diskusiji saznaćete koje su nam veštine, znanja i alati potrebni da utvrdimo nepravilnosti, koja je naša uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora).
   • Koliko su važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare i kako ih uspostaviti?
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Kontrola kvaliteta interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije:
   • Standardi IIA za kontrolu kvaliteta rada interne revizije;
   • Propisi Republike Srbije za kontrolu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru;
   • Priručnik za internu reviziju – deo za kontrolu kvaliteta;
   • PRIMERI IZ PRAKSE – uporedna analiza: sprovedene kontrole Evropske komisije, Kancelarije za reviziju, Centralne jedinice za harmonizaciju i Državne revizorske institucije;
   • Planiranje kontrole kvaliteta u planovima jedinica za internu reviziju.

Dan IV – 18.11.2022. :

 • 10:00 – 11:00
  • Sistem upravljanja i kontrole u EU
   • Sistem upravljanja:
    • Modeli upravljanja;
    • Pravila o indirektnom upravljanju od strane korisnice IPA pomoći:
     • sistem upravljanja i kontrole;
     • osnovni uslovi za poveravanjem upravljanja sredstvima EU;
     • COSO model.
    • Pravila finansijskog upravljanja:
     • prihvatljivost troškova;
     • nivo doprinosa EU.
 • 11:00 – 11:30   Pauza za kafu
 • 11:30 – 12:30
  • Sistem kontrola:
   • Nadzor, kontrola, revizija;
   • Zaštita finansijskih interesa EU;
   • Praćenje, vrednovanje, izveštavanje.
 • 12:30 – 13:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, u postupku sertifikacije za specijalistu za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja. Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Prof. dr Svetislav Paunović
Redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Realizuje nastavu na predmetima Preduzetništvo, Organizaciono ponašanje, Finansijski menadžment, Korporativne finansije. Angažovan je na brojnim domaćim i međunarodnim projektima, kao i na pružanju konsultantskih i trening usluga. Ostvario je intenzivnu međunarodnu saradnju i realizovao studijske boravke u Norveškoj, Engleskoj, Kanadi, Grčkoj, Italiji, Nemačkoj, Slovačkoj i Poljskoj. Autor je većeg broja knjiga, udžbenika i naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih konferencija.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

15.-18. novembra 2022. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.000,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.700,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Osiguranje
  • SPA centar (zatvoreni bazeni, hidromasažna kada, tople klupe, slana soba, parno kupatilo, finska i bio sauna, fitnes sala)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

Interne-finansijske-kontrole-u-Republici-Srbiji-i-IPA-zemljama
ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“ 1024 683 Zoran Grubiša

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA) REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 07.06.2022. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Stara Planina
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Preporuke interne revizije – osnov za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Koraci za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava
   • Preporuke interne revizije kod korisnika javnih sredstava u praksi
   • Korektivne aktivnosti u Akcionom planu

Dan II – 08.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Izrada procesa
   • Izrada procedura
   • Izrada dijagrama toka
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u IPA zemljama:
   • Metod sprovođenja
   • Sistem upravljanja i kontrole
   • Opšta pravila i načela sprovođenja
   • Pravila finansijskog upravljanja
   • Nadzor, kontrola, revizija i zaštita finansijskog interesa EU
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Analiza i opis rizika
   • Procena rizika
   • Rešavanje rizika
   • Inherentni rizik
   • Rezidualni rizik
   • Registar rizika
   • Strategija upravljanja rizicima
   • Praćenje rizika
   • Pitanja i odgovori

Dan III – 09.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji
    • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
    • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
    • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
    • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
     • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
     • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
     • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Nepravilnosti i prevare u sistemu upravljanja sredstvima EU:
   • Regulatorni okvir
   • Pojam i vrste nepravilnosti
   • Odgovornosti i ovlašćenja u sistemu
   • Prevencija i detekcija nepravilnosti i prevara
   • Red flags – Crvene zastavice
   • Posledice – povraćaj sredstava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Rukovođenje – INTERNA REVIZIJA
   • Pojam
   • Stil i metode efikasnog rukovođenja
   • Uslovi uspešnog rukovođenja
   • Šta je tim?
   • Formiranje tima za reviziju
   • Upravljanje timom za reviziju

Dan IV – 10.06.2022. :

 • 10:00 – 10:45
  • Javne nabavke u EU, predstavljanje praktičnog vodiča PRAG procedura ugovaranja pomoći EU trećim zemljama
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Tri linije odbrane u efektivnom procesu upravljanja rizikom u sistemu interne kontrole:
   • Predstavljanje modela Tri linije odbrane
   • Povezanost COSO okvira i modela Tri linije odbrane
   • Uloge i odgovornosti u modelu Tri linije odbrane –  nezavisna interna revizija kao treća linija odbrane
   • Četvrta linija odbrane – eksterna revizija; Oslanjanje eksternog revizora na rad internih revizora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, u postupku sertifikacije za specijalistu za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Dugogodišnji predsednik sekcije za javni sektor Udruženja internih revizora Srbije i kreator i predavač na interaktivnom kursu ’’Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora“. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja.Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 8.000,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 5.700,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light – bogat i raznovrstan doručak, ručak i večera (lokalno stono vino, pivo, voda, bezalkoholna gazirana i negazirana pića uključeno u obroke)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada, ležaljke i suncobrani u toku letnjeg perioda)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

CETVORODNEVNI SEMINAR-FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA REVIZIJA I PLAN INTEGRITETA
Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta” 1024 683 Zoran Grubiša

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta”

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

• „USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

• „FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

• „ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

15.-18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

AGENDA

Dan I – 15.03.2022. :

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Crni Vrh, Divčibare
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru

Dan II – 16.03.2022. :

 • 09:00 – 10:15
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:
   • izrada procesa
   • izrada procedura
   • izrada dijagrama toka
 • 10:45 – 10:45   Pauza za kafu
 • 10:45 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • analiza i opis rizika
   • procena rizika
   • rešavanje rizika
   • inherentni rizik
   • rezidualni rizik
   • registar rizik
   • Strategija upravljanja rizima
   • praćenje rizika
  • Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava:
   • Popunjavanje Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu (GIFUK)
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

 • 14:00 – 16:00
  • Važnost funkcije interne revizije u sistemu interne finansijske kontrole u javnom sektoru
   • Prvo otvoreno poglavlje 32 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji
   • Deo klastera 1 – osnove
   • Deo reforme javne uprave, Programa upravljanja javnim finansijama i Programa reforme lokalne samouprave
   • Predmet stalnog nadzora Državne revizorske institucije (DRI)
   • Izazovi – smena generacija kadrova interne revizije

Dan III – 17.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Uloga internih revizora u reviziji korišćenja fondova Evropske unije
   • Kompetencije internih revizora za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Sistem upravljanja fondovima Evropske unije
   • Procena kapaciteta IR za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Uloga IR u novom programskom razdoblju 2021 – 2027
   • Uslovi za akreditaciju IPA jedinice: princip razdvajanja dužnosti, IR, obim i važnost procedura
 • 10:15 – 10:45   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
   • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
   • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
   • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

 • 14:00 – 16:00
  • Oblast Etika i lični integritet:
   • Pravila ponašanja zaposlenih
   • Pravila o sankcionisanju zaposlenih
   • Proces zapošljavanja, dubinska analiza zaposlenih, obrasci upravljanja ljudskim resursima kroz SRPS ISO 37001:2017
   • Edukacija kadrova
  • Oblast Upravljanje kadrovima:
   • Zapošljavanje
   • Nagrađivanje i sankcionisanje
   • Ocenjivanje i napredovanje
   • Regulisanje rada van radnog odnosa

Dan IV – 18.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Oblast Upravljanje javnim finansijama:
   • Javne nabavke
   • Kapaciteti i resursi za upravljanje javnim finansijama
   • Korišćenje službenih automobila
   • Raspolaganje sopstvenim prihodima
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Oblast Bezbednost informacija / IT bezbednost:
   • Procedura interne komunikacije
   • Zahtevi za IT sektor
   • Edukacija infomacijske sigurnosti
  • Oblast Nadzor nad radom KJS:
   • Nadzor nad radom kroz Nadzorni odbor / Skupštinu / Veća
   • Interna revizija
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

15. – 18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.600,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.100,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Osiguranje
  • Pun pansion
  • Usluge Wellness & Spa centra (zatvoreni bazen, sauna, jacuzzi, tursko kupatilo)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://hotelcrnivrh.rs/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.