Četvorodnevni interaktivni seminar na Zlatiboru

Četvorodnevni interaktivni seminar na Zlatiboru

Četvorodnevni interaktivni seminar na Zlatiboru 1024 680 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting i TENDER TEAM pozivaju Vas na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi dve najaktuelnije teme u 2020. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji:

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE”

“SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”

17-20. novembra 2020. godine, Hotel Buket, Zlatibor

AGENDA SEMINARA

Dan I – 17.11.2020. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Buket
 • 17:00 – 17:45 Uvodna reč organizatora

Dan II – 18.11.2020. :

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA IMPLEMENTACIJA KROZ SISTEM FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE“

 • 09:00 – 10:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Rad na Portalu javnih nabavki

Dan III – 19.11.2020. :

 • 09:00 – 10:45
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa po novom Zakonu o javnim nabavkama
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum

Dan IV – 20.11.2020. :

”SMERNICE ZA NEPRAVILNOSTI UZ ZADOVOLJENJE ČLANOVA 49 I 50 ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA IMPLEMENTACIJOM ZAHTEVA ISO 37001:2016 ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE”

 • 09:00 – 10:45
  • Ispunjavanje zakonske obaveze iz člana 49 i 50 Zakona o javnim nabavkama kroz zahteve ISO 37001:2016 sistema menadžmenta za borbu protiv mita i plan integriteta
  • Praćenje kontrolnih mehanizama za sprečavanje korupcije kroz Smernice za nepravilnosti i proces upravljanja rizicima
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Pitanja i odgovori

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani Službenik za javne nabavke sprovodio postupke javnih nabavki za potrebe naručioca, a od 2013. godine do 2019. godine je bio zaposlen u Upravi za javne nabavke, koju je napustio sa pozicije Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna prethodnog Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine, bio je član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i član ekspertske grupe Evropske komisije za javne nabavke. Akeditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u ovoj oblasti, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodišnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Objavio je, do sada, 15 radova u stručnim časopisima obrađujući aktuelne i kompleksne teme iz oblasti javnih nabavki. Angažovan na preko osamdeset konsultantskih ugovora u oblasti javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva, dok oblast u kojoj je pokazao najviše uspeha jeste zaštita prava. Održao je preko 40 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima. Na osnivačkoj skupštini „Komore javnih nabavki Srbije“ 2019. godine izabran je na funkciju Sekretara.

Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Preko 6 godina angažovan u različitim javnim ustanovama i javnim preduzećima na poslovima javnih nabavki, kao i saradnik na preko 50 ugovora sa različitim pravnim licima. Trenutno zaposlen kao vodeći stručni saradnik u Sektoru nabavki u okviru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Jedan od osnivača konsultantske kuće Tender team.

Nalvedina Rukavina, ing. EOQ Menadžer 
Direktor izrade projekata SEVOI Financial Consulting čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Nemanja Radović, master ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.
Član nadzornog odbora Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

17.11. – 20.11.2020. godine, Hotel Buket, Zlatibor

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 6.450,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.250,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Pun pansion
  • Obezbeđeno parking mesto
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: http://buketzlatibor.com//

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 20.000,00 rsd bez PDV-a
 • Za dve i više osoba iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 15.000,00 rsd bez PDV-a

BROJ MESTA OGRANIČEN

Newsletter s opisom seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.