Webinar: „Priprema za izradu budžeta i finansijskih planova korisnika budžeta lokalne vlasti“

Webinar: „Priprema za izradu budžeta i finansijskih planova korisnika budžeta lokalne vlasti“

Webinar: „Priprema za izradu budžeta i finansijskih planova korisnika budžeta lokalne vlasti“ 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA JEDNODNEVNI WEBINAR:

„PRIPREMA ZA IZRADU BUDŽETA I FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2022. GODINU I NAREDNE DVE GODINE“

Četvrtak, 12.08.2021. godine, putem Zoom platforme

WEBINAR JE NAMENJEN:

 • gradonačelnicima i predsednicima opština;
 • načelnicima opštinskih/gradskih uprava;
 • rukovodiocima sekretarijata/odeljenja za budžet u jedinicama lokalne samouprave;
 • rukovodiocima finansijske službe direktnih korisnika lokalnog budžeta;
 • indirektnim korisnicima lokalnog budžeta (ustanove kulture, sportski centri, predškolske ustanove, mesne zajednice…);
 • osnovne škole, srednje škole, centri za socijalni rad…

NA WEBINAR-U UČESNICI ĆE SAZNATI:

 • koje su smernice Ministra finansija za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu;
 • koje su obaveze lokalne vlasti u vezi sa pripremom Predloga finansijskog plana korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu;
 • kako sačiniti Uputstvo za pripremu budžeta i predloga finansijskih planova korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave;
 • kako će budžetski korisnici lokalnog nivoa vlasti pripremati Predlog finansijskog plana za 2022. godinu po programskoj klasifikaciji;
 • dobiće prikaz modela Uputstva jedinice lokalne samouprave;
 • dobiće prikaz modela Predloga finansijskog plana za 2022. godinu;

AGENDA

10:00 – 10:10

 • Uvodna reč organizatora i evidentiranje učesnika webinara

10:10 – 10:30

 • Smernice za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti za 2022. i naredne dve budžetske godine
 • opšte napomene za pripremu budžeta lokalne vlasti
 • način planiranja mase sredstava za plate
 • ograničenja u planiranju prihoda i rashoda
 • dostavljanje odluke o budžetu lokalne vlasti za 2022. godinu

10:30 – 11:30

 • Obaveze lokalnih vlasti u pripremi budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti
 • Utvrđivanje smernica za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti za 2022. sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu (nadležnost za donošenje, osnov za smernice i način utvrđivanja)
 • Izrada i dostavljanje Uputstva za pripremu nacrta budžeta lokalne vlasti (sa prikazom modela i priloga)
 • Obaveze direktnih korisnika budžetskih sredstava u pripremi budžeta lokalne vlasti (dostavljanje uputstva indirektnim korisnicima, metode procene budžetskih prihoda, određivanje limita, sastanak sa budžetskim korisnicima, analiza predloga finansijskih planova, izrada predloga finansijskog plana…)
 • Način pripreme predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta lokalne vlasti za 2022. godinu (sa prikazom modela)
 • Primena budžetskih klasifikacija u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika

11:30 – 12:00   Pauza

12:00 – 12:30

 • Uključivanje javnosti
 • Javna rasprava (plan i program investicionih aktivnosti)
 • Anketa o budžetskim prioritetima
 • Građanski budžet (sa prikazom modela)

12:30 – 13:00

 • Razmena mišljenja i odgovori na pitanja učesnika

PREDAVAČ NA WEBINAR-U:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka.
 • Dugogodišnji član Odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • godine bio je član radne grupe za izradu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dugogodišnji član komisije za praćenje Zakona.
 • U poslednjih 20 godina član organa upravljanja više republičkih i lokalnih javnih preduzeća i DOO.
 • Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija kroz konsultantske usluge doprineo je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja.
 • Održao je preko 60 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima.

KOTIZACIJA ZA WEBINAR IZNOSI 10.000,00 RSD PLUS PDV

Svi učesnici dobijaju Uverenje o učešću na webinaru.

Newsletter sa opisom webinar-a možete preuzeti ovde.

Svoje prisustvo na webinar-u koji organizuje SEVOI Financial Consulting potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.
Nakon prijave dobićete na mail-u link za učešće na webinar-u.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.