Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

• „USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

• „FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

• „ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

15.-18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

AGENDA

Dan I – 15.03.2022. :

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A, POPUNJAVANJE GIFUK-A ZA 2021. GODINU“

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Crni Vrh, Divčibare
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru

Dan II – 16.03.2022. :

 • 09:00 – 10:15
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole:
   • izrada procesa
   • izrada procedura
   • izrada dijagrama toka
 • 10:45 – 10:45   Pauza za kafu
 • 10:45 – 13:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • analiza i opis rizika
   • procena rizika
   • rešavanje rizika
   • inherentni rizik
   • rezidualni rizik
   • registar rizik
   • Strategija upravljanja rizima
   • praćenje rizika
  • Izveštavanje Rukovodioca korisnika javnih sredstava:
   • Popunjavanje Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu (GIFUK)
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„FUNKCIJA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE I ULOGA INTERNIH REVIZORA U KORIŠĆENJU FONDOVA EVROPSKE UNIJE“

 • 14:00 – 16:00
  • Važnost funkcije interne revizije u sistemu interne finansijske kontrole u javnom sektoru
   • Prvo otvoreno poglavlje 32 u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji
   • Deo klastera 1 – osnove
   • Deo reforme javne uprave, Programa upravljanja javnim finansijama i Programa reforme lokalne samouprave
   • Predmet stalnog nadzora Državne revizorske institucije (DRI)
   • Izazovi – smena generacija kadrova interne revizije

Dan III – 17.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Uloga internih revizora u reviziji korišćenja fondova Evropske unije
   • Kompetencije internih revizora za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Sistem upravljanja fondovima Evropske unije
   • Procena kapaciteta IR za reviziju korišćenja fondova Evropske unije
   • Uloga IR u novom programskom razdoblju 2021 – 2027
   • Uslovi za akreditaciju IPA jedinice: princip razdvajanja dužnosti, IR, obim i važnost procedura
 • 10:15 – 10:45   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
   • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
   • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
   • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

„ZADOVOLJAVANJE ZAHTEVA PLANA INTEGRITETA PREMA OBLASTIMA IZ PLANA INTEGRITETA KROZ SISTEM FUK-A I SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA – SRPS ISO 37001:2017“

 • 14:00 – 16:00
  • Oblast Etika i lični integritet:
   • Pravila ponašanja zaposlenih
   • Pravila o sankcionisanju zaposlenih
   • Proces zapošljavanja, dubinska analiza zaposlenih, obrasci upravljanja ljudskim resursima kroz SRPS ISO 37001:2017
   • Edukacija kadrova
  • Oblast Upravljanje kadrovima:
   • Zapošljavanje
   • Nagrađivanje i sankcionisanje
   • Ocenjivanje i napredovanje
   • Regulisanje rada van radnog odnosa

Dan IV – 18.03.2022. :

 • 09:00 – 10:45
  • Oblast Upravljanje javnim finansijama:
   • Javne nabavke
   • Kapaciteti i resursi za upravljanje javnim finansijama
   • Korišćenje službenih automobila
   • Raspolaganje sopstvenim prihodima
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Oblast Bezbednost informacija / IT bezbednost:
   • Procedura interne komunikacije
   • Zahtevi za IT sektor
   • Edukacija infomacijske sigurnosti
  • Oblast Nadzor nad radom KJS:
   • Nadzor nad radom kroz Nadzorni odbor / Skupštinu / Veća
   • Interna revizija
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

15. – 18. marta 2022. godine, Hotel Crni Vrh, Divčibare

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, pun pansion iznosi 7.600,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, pun pansion iznosi 5.100,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Osiguranje
  • Pun pansion
  • Usluge Wellness & Spa centra (zatvoreni bazen, sauna, jacuzzi, tursko kupatilo)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://hotelcrnivrh.rs/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.