E-learning seminar: “Izrada godišnjih finansijskih izveštaja ustanova obrazovanja i vaspitanja za 2020.“

E-learning seminar: “Izrada godišnjih finansijskih izveštaja ustanova obrazovanja i vaspitanja za 2020.“

E-learning seminar: “Izrada godišnjih finansijskih izveštaja ustanova obrazovanja i vaspitanja za 2020.“ 1024 579 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA DVODNEVNI INTERAKTIVNI E-LEARNING SEMINAR NAMENJEN RAČUNOVODSTVENIM RADNICIMA U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA NA TEMU:

„IZRADA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ZA 2020. GODINU“

18-19. februara 2021. godine, putem Zoom platforme

AGENDA E-LEARNING SEMINARA

Dan I – 18.02.2021. :

 • 10:00 – 12:00
  I. IZRADA GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BUDŽETSKIH KORISNIKA ZA 2020. GODINU

  • Pripremne radnje
  • Knjiženje (popis i amortizacija)
  • Usaglašavanje poslovnih knjiga
  • Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
  • Provera bilansne ravnoteže (kako usaglasiti bilansne pozicije)
  • Utvrđivanje rezultata:
   • Moguće situacije kod utvrđivanja finansijskog rezultata
   • Kako objasniti rezultat licima koja usvajaju finansijski izveštaj, a nisu ekonomske struke
   • Rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja
 • 12:00 – 13:00   Pauza
 • 13:00 – 15:00
  • Popunjavanje, kontrola i predaja obrazaca finansijskih izveštaja po novom Pravilniku
  • Postupak zatvaranja poslovnih knjiga
  • Početna knjiženja u 2021. godini (stavovi za knjiženje)
  • Ostala pitanja (sastavljanje finansijskih izveštaja u slučaju statusne promene budžetskog korisika i dr.)
  • Odgovori na postavljena pitanja
   II. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT BUDŽETSKIH KORISNIKA
  • Izvori finansiranja koji tangiraju poreski bilans
  • Prihodi i rashodi koji se priznaju u poreskom bilansu,
  • Utvrđivanje dobiti za oporezivanje
  • Kako se popunjava i predaje poreska prijava i poreski bilans za 2020. godinu, IPONO obrazac
  • Odgovori na postavljena pitanja

Dan II – 19.02.2021. :

 • 10:00 – 12:00
  III. OSTALE PORESKE PRIJAVE

  • Porez na imovinu
  • Porez na nasleđe i poklon
  • Naknada za ekološku taksu
   IV. AKTUELNOSTI U USTANOVAMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Softver za praćenje finansiranja u obrazovanju
  • Odgovori na postavljena pitanja
 • 12:00 – 13:00   Pauza
 • 13:00 – 15:00
  V. INFORMACIONI SISTEM ZA PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

  • Registracija budžetskog korisnika informacionom sistemu putem veb aplikacije Uprave za trezor
  • Dostava dokumentacije za registraciju
  • Pristup i rad na informacionom sistemu
  • Kreiranje finansijskih izveštaja u digitalnom obliku
  • Unos, kontrola, obrada i konsolidacija finansijskih izveštaja
  • Odgovori na postavljena pitanja
   VI. KONTROLA USTANOVA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
  • Uočene nepravilnosti pri vršenju kontrole budžetske inspekcije i Državne revizorske institucije (DRI)
  • Odgovori na postavljena pitanja

PREDAVAČI NA DVODNEVNOM INTERAKTIVNOM E-LEARNING SEMINARU SU:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka.
 • Dugogodišnji član Odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • godine bio je član radne grupe za izradu Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dugogodišnji član komisije za praćenje Zakona.
 • U poslednjih 20 godina član organa upravljanja više republičkih i lokalnih javnih preduzeća i DOO.
 • Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti javnih finansija kroz konsultantske usluge doprineo je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja.
 • Održao je preko 60 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima.

Vesna Todosijević, diplomirani ekonomista

 • Stručno zvanje ovlašćeni računovođa stekla u Jugoslovenskom udruženju računovođa.
 • Akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi od strane Nacionalne akademije za javnu upravu iz oblasti javnih finansija.
 • Učesnik brojnih radnih grupa iz oblasti javnih finansija.
 • Finansijski menadžer na projektima koji su finansirani iz sredstava EU.
 • Dugogodišnje radno iskustvo na poslovima rukovodioca za računovodstvo i finansije nekoliko privrednih društava.
 • Trenutno zaposlena na mestu šefa računovodstva IBK.

KOTIZACIJA ZA DVODNEVNI INTERAKTIVNI E-LEARNING SEMINAR IZNOSI 15.000,00 RSD BEZ PDV‑A

Newsletter sa opisom dvodnevnog interaktivnog E-Learning seminara možete preuzeti ovde.

Svoje prisustvo na dvodnevnom interaktivnom E-Learning seminaru koji organizuje SEVOI Financial Consulting potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.
Nakon prijave dobićete na mail-u link za dvodnevni interaktivni E-Learning seminar.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.