Softver za ISO
37001:2016

Softver za ISO 37001:2016 je upravljački alat koji kreira trajnu vrednost za svaku organizaciju.

Podsticaji naših kliijenata su usmerili SEVOI Financial Consulting ka izradi softverskog rešenja za međunarodnu normu ISO 37001:2016 sa ciljem da pomogne malim, srednjim i velikim organizacijama u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor pri implementaciji sistema za borbu protiv korupcije kao i poboljšanje kontrola koje trenutno postoje  u organizaciji. Implementacija softvera za upravljanje sistemom prema međunarodnoj normi ISO 37001:2016 podrazumeva korišćenje alata na internet pretraživačima uz dodeljene pristupe korisnicima (lozinke i korisničkog imena).  Rukovodioci (top menadžment) imaju uvid u celokupni sistem i jasno se definisu sva prava u vidu administratora i preglednika, čime se obezbeđuje kontrola i zastita svih podataka. Softver je upravljački alat koji ima trajnu vrednost, jer služi prilikom procesa uspostavljanja i funkcionisanja sistema kroz efikasnu primenu i praćenje.

Softver za upravljanje sistemom prema normi ISO 37001:2016 omogućava sledeće:

 • Izrada, pregled svih procesa, procedura i aktivnosti i ispis istih,
 • Pregled i ispis ostale dokumentacije koja ide uz procese i dokumentaciju prema normi ISO 37001:2016,
 • Pregled i ispis svih odgovornosti svakog radnog mesta po procesima (Kontrolna lista),
 • Registar rizika sa mogućnostima filtriranje rizika i praćenja istorije rizika,
 • Izrada, pregled i ispis dokumentacije prema normi ISO 37001:2016 po poglavljima norme,
 • Učitavanje svih dokumenata koji se jednim klikom na njih odmah čuvaju u softveru, ova funkcija je korisna jer pruža mogućnost čuvanja sve relevantne dokumentacije na jednom mjestu,
 • Pregled osnovnih podataka organizacije, organizacijskih jedinica, radnih mesta.

SEVOI Financial Consulting je svojim klijentima omogućio lakše i brže snalaženje u registru rizika i procesima,  dobijanju različitih izveštaja koji su potrebni u pojedinim analizama uz pomoć softvera za upravljanje sistemom prema međunarodnoj normi   ISO 37001:2016. Klijent u svakom trenutku ima na raspolaganju korisnički helpdesk (pitanja i odgovori)  čime se obezbeđuje sinergija naših zaposlenih i Rukovodioca (top menadžment) u kontinuiranom usavršavanju krajnjeg proizvoda. Rukovodiocima (top menadžment) malih, srednjih i velikih organizacija u svim sektorima, uključujući državni, javni, privatni i neprofitni sektor implementacijom softvera omogućavamo adekvatnu obuku u cilju efikasnog upravljanja normom ISO 37001:2016. Krajnji cilj SEVOI Financial Consulting je da norma ISO 37001:2016 bude sistem kojim će se Rukovodioci (top menadžment) baviti i usavršavati u borbi protiv korupcije stvarajući zajedno sa nama nove vrednosti.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.