Analiza stanja

Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kom se organizacija nalazi.

Analiza stanja je analiza postojećeg stanja u kom se organizacija nalazi. Podrazumeva prikupljanje informacija o sadašnjem stanju organizacije na tržištu (posmatrano kroz sve odnose na tržištu), u nameri da te informacije posluže kao oslonac za donošenje odluka o tome šta će organizacija preduzeti u budućnosti. Nije opravdano sprovoditi analizu stanja ako se ne sprovodi u celosti i ako se njeni rezultati ne koriste u donošenju odluka.

Osnovna analiza stanja sadrži najvažnija razvojna obeležja, razvojne trendove, razvojne probleme i razvojne potrebe u području prirodnih resursa, komunalne infrastrukture, zaštite životne sredine, privrede, poslovne i tehnološke infrastrukture, tržišta rada, društvenih delatnosti i upravljanja razvojem; tumačenja, upoređivanja i ocene, potkrepljene činjenicama i strategijama drugih razvojnih dokumenata.

Alati za izradu analize stanja

SWOT analiza je alat za sprovođenje analize stanja određene organizacije bez obzira na veličinu, tržišnu poziciju, delatnosti kojom se bavi, broj zaposlenih itd. SWOT analiza je jednostavan, ali moćan alat za vrednovanje resursnih sposobnosti i nedostataka, tržišnih prilika i eksternih pretnji za buduće funkcionisanje organizacije.

PEST analiza služi za analiziranje opšteg okruženja. Ona predstavlja i analizu trendova u okruženju, koji mogu uticati pozitivno na razvoj organizacije ili preteće za opstanak organizacije. Opšte okruženje – sastoji se iz političko-pravnih, ekonomskih, socijalnih i tehnoloških faktora koji indirektno utiču na organizacione aktivnosti i organizacija ima minimalan uticaj na njih.

Analiza stakeholdera/učesnika je analiza  ključnih  interesnih  grupa  koje  mogu  značajno da utiču  na  realizaciju  pojedinih  organizacionih ciljeva.  Tek  nakon  sagledavanja  i  ovog  aspekta, pojedini razvojni  projekti  koji bi zapravo trebalo da budu odraz  politike, vizije  i osnovnih ciljeva, mogu biti  započeti.

Analiza finansijskih izveštaja usmerena je na novčane podatke i informacije. Analiza finansijskih izveštaja naglašava one aspekte poslovanja koji su kritični za poslovanje, a to su sigurnost i efikasnost poslovanja. Analiza poslovanja mora da obuhvati analizu finansijskih rezultata, finansijskih uslova, finansijske strukture i promene u finansijskog strukturi. Analiza finansijskih izveštaja opisuje se kao proces primene različitih analitičkih sredstava i tehnika pomoću kojih se podaci iz finansijskih izveštaja pretvaraju u upotrebljive informacije relevantne za upravljanje.

Analiza ljudskih resursa je analiza kojom se dobijaju informacije o stanju strukture ljudskih resursa u samoj organizaciji, kao i na eksternom tržištu. Analizirajući kvalitet ljudskih resursa van i unutar organizacione strukture, dobija se slika postojećeg stanja ljudskih resursa.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.