Politika kvaliteta

Osnovna politika kvaliteta međunarodne konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting je standardizacija poslovnih procesa i ulaganja u ljudske resurse, kontinuirani razvoj kadrova koji će doprineti ispunjenju osnovne misije i ostvarenju vizije i ciljeva.

Unapređivanje procesa implementacije

Mi obučavamo klijente kroz radionice, kako zajedno izraditi svu potrebnu dokumentaciju, na osnovu potpunog razumevanja u cilju uspešne implementacije u egzaktne procese organizacije svakog klijenta individualno. Ne izdrađujemo projekte koji klijenti ne razumeju radi „pro forme“ ispunjenja zakonske regulative (iako to neki rade pod nazivom „ključ u ruke“). Proces implementacije Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a predstavlja sinergiju Vašeg aktivnog učešća u procesu i naše stručne izrade projekata.

Naši savetnici, predavači i u kasnijem održavanju implementiranih sistema Vaši konsultanti, imaju značajna stručna i praktična znanja u navedenim oblastima čime se ostvaruje dugoročna saradnja u kreiranju novih vrednosti.

Kvalitet usluge

Pružanjem usluga iz područja Finansijskog upravljanja i kontrola, Strateškog planiranja, ISO Standarda i GDPR-a, SEVOI Financial Consulting će trajno poboljšavati svoju delotvornost preko elemenata sistema upravljanja kvalitetom.

Pod kvalitetom podrazumevamo potpuno ispunjavanje potreba klijenata i svih zainteresovanih strana, koje su pismeno utvrđene, usmeno dogovorene ili obradom marketinških podataka identifikovane. Pored ispunjenja potreba i zahteva  klijenata kvalitet određuje i zadovoljstvo zaposlenih, saradnika, partnera, osnivača i društvene zajednice.

Kvalitet rada garantuje se redovnim godišnjim nadzorom.

Odgovornost za kvalitet snosi svaki zaposleni, saradnik i partner  u  postupku pružanja usluga.

Stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, partnera i saradnika  garantuje da će se naši ciljevi kvaliteta dostići i racionalno realizovati.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.