Opšti deo

Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavlja i za koji je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava.

Zakonom o budžetskom sistemu, u Članu 81. je propisana zakonska obaveza implementacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod svih budžetskih korisnika Republike Srbije. Zakon se odnosi na sve korisnike budžeta u Republici Srbiji i propisuje obavezu godišnjeg izveštavanja o sistemu internih finansijskih kontrola putem propisanog upitnika samocenjivanja, skraćenice GIFUK, koji su korisnici budžeta obavezni da predaju jednom godišnje do 31. marta. Dalje, ovaj Zakon je propisao metode i načine uspostavljanja interne revizije unutar korisnika budžeta, zatim uslove koji moraju da se stvore da bi sprovođenje interne revizije bilo moguće. Propisana je obaveza o Planu uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru kako bi se terminski utvrdili rokovi uspostavljanja FUK sistema kod korisnika budžeta, i definisana je obaveza uspostavljanja interne revizije i osobe koja mora biti imenovana kao Rukovodilac za FUK.

Vlada Republike Srbije donosi bitne izmene donošenjem obaveze i propisuje ispunjavanje upitnika samocenjivanja (GIFUK) za sve budžetske korisnike, tačnije za direktne, indirektne i organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao sredstvo za ocenjivanje početnog stanja i praćenje uvedenog sistema.

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru predstavlja sveobuhvatan sistem internog upravljanja javnim finansijama u vidu kontrole prihoda, rashoda i ostalih novčanih transakcija, racionalno upravljanje imovinom, i uspešno upravljanje projektima čemu prethodi procesni pristup poslovanja sa kontinuiranim menadžerskim upravljanjem rizicima koji mogu nastati u poslovanju. Finansijsko upravljanje i kontrola ima dve glavne linije izveštavanja prema nadležnim telima što predstavlja dodatni oblik kontrole sprovođenja. Izveštavanje se obavlja na godišnjem nivou predajom Godišnjeg izveštaja o sistemu finansijskog upravljanja i kontrola (GIFUK). Finansijsko upravljanje i kontrola garantuje transparentnost i zakonitost poslovanja javne uprave.

Sam proces uspostavljanja Finansijskog upravljanja i kontrole započinje imenovanjima osoba odgovornih za sprovođenje sistema. Korisnik budžeta dužan je da imenuje rukovodioca za Finansijsko upravljanje i kontrolu. Korisnici budžeta mogu imenovati prema potrebi i koordinatora za Finansijsko upravljanje i kontrolu, i radnu grupu za Finansijsko upravljanje i kontrolu, kao i osobu zaduženu za izradu registra rizika, ali ta imenovanja nisu obavezna već su prepuštena izboru korisnicima budžeta i ona se donose zbog specifičnosti organizacije (velika organizacija, puno upravnih odeljenja).

Najvažniji mehanizam izveštavanja o funkcionisanju sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i transparentnosti javne uprave predstavlja predaja Godišnjeg izveštaja (GIFUK).

Za uspostavljanje sistema Finansijskog upravljanja i kontrole je odgovoran Rukovodilac korisnika javnih sredstava.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.