Školovanje za FUK

Školovanje namenjeno Rukovodiocima i radnoj grupi direktnih i indirektnih korisnika javnih sredstava na temu Finansijsko upravljanje i kontrola

SEVOI Financial Consulting organizuje trodnevna školovanja namenjena Rukovodiocima korisnika javnih sredstava, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, kao i svim direktnim i indirektnim korisnicima javnih sredstava na temu Finansijsko upravljanje i kontrola. Finansijsko upravljanje i kontrola obuhvata celokupno poslovanje i odnosi se na ukupnu organizacionu strukturu, u pozadini je svih odluka, aktivnosti i poslovnih transakcija, bez obzira da li su vidljive direktno ili indirektno. Aktuelnim Zakonom o budžetskom sistemu, članovima 81. i 82. kod direktnih i indirektnih korisnika javnih sredstava postoji obaveza uspostavljanja funkcije Finansijskog upravljanja i kontrole, kao i obaveza uspostavljanja funkcije interne kontrole, pri čemu je u skladu sa članom 81. stavom 2.i 3. propisana i obaveza upravljanja rizicima.

Finansijsko upravljanje i kontrola je dinamičan sistem koji zahteva kontinuiran rad na njegovom unapređivanju i praktičnoj implementaciji, kao i podizanju svesti svih zaposlenih, jer će ovaj sistem produkovati stvarne efekte kada bude primenjivan od najviših upravljačkih nivoa do najnižeg izvršilačkog nivoa. Da bi se postigli potpuni efekti i benefiti implementacije ovog sistema neophodno je da dođe do promene svesti zaposlenih u subjektima javnog sektora u pravcu sagledavanja koristi koje po njihov rad ima potpuna implementacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. U tom smeru predstavljene teme  smo obradili iz ugla međusobnog odnosa celokupnog seta pojedinačnih mehanizama u svom zajedničkom delovanju, prvenstveno sa ciljem podizanja kvaliteta upravljanja u smislu da je “uhodano administriranje” potrebno menjati “aktivnim” upravljanjem.

Osnovni cilj  stručnog tima predavača SEVOI Financial Consulting je da kroz školovanje polaznicima omogući bolje razumevanje svih benefita kvalitetno uspostavljenog sistema Finansijskog upravljanja i kontrola, da samostalno mogu sagledati način kreiranja i postavljanje sistema  u svojim  organizacijama, da ga zasnivaju na racionalnim osnovama, da razumeju da to nije samo  „puka formalnost“ u smislu izrade strategija i ostalih dokumenata koji se odnose na Finansijsko upravljanje i kontrolu, bez njihove praktične implementacije.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.