AKTUELNI SEMINARI
Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“

Četvorodnevni seminar sa panel diskusijom: „Izmene standarda IR i finansiranje, grantovi i subvencije EU“ 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU”

JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na jednodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene namenjen rukovodiocima KJS u Republici Srbiji, rukovodiocima FUK-a i internim revizorima

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR”

Četvorodnevni seminar: “Izveštavanje prema CJH, izmene i dopune ZJN i novine za uspostavljanje funkcije IR” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI U PRAKSI

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija kod KJS u praksi” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“ 1024 574 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji.

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS - RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RS – RAZVOJ I USKLAĐIVANJE SA PRAKSOM EU“ 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija, RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA”

Četvorodnevni seminar: “IFKJ od izrade dokumentacije FUK-a do revizije RS/EU – PRAKSA” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

Interne-finansijske-kontrole-u-Republici-Srbiji-i-IPA-zemljama

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“ 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

CETVORODNEVNI SEMINAR-FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA, INTERNA REVIZIJA I PLAN INTEGRITETA

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta”

Četvorodnevni seminar: “Finansijsko upravljanje i kontrola, interna revizija i plan integriteta” 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting Vas poziva na četvorodnevni seminar na kome će se obraditi najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji…

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.