Aktuelne novosti

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA, RS/EU – PRAKSA” 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA, RS/EU – PRAKSA”

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE ZA 2022. GODINU, AŽURIRANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ULOGA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI/EVROPSKOJ UNIJI . Seminar je održan u periodu od 21-24. marta 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima ažuriranje dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole, imenovanja Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad), zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, sistem upravljanja i kontrole Evropskoj uniji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Za učesnike seminara pripremljena je studija slučaja i primeri iz prakse koji su sadržali niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati. U konstruktivnoj diskusiji učesnici su saznali koje su veštine, znanja i alati potrebni za utvrđivanje nepravilnosti, koja je njihova uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora) i kako uspostaviti važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare.

Takođe, dati su primeri iz prakse kod donošenje internog akta kod Naručioca, očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije, identifikovanja postojećih kontrola u internoj reviziji, ocene kontrole i donošenja revizorskih zaključaka. Održana je radionica popunjavanja godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem sledeće teme: standardi IIA Global za rukovođenje funkcijom interne revizije, obaveze u propisima Republike Srbije za rukovođenje radom interne revizije u javnom sektoru, programi za obuku rukovodilaca u javnom sektoru i dati su primeri iz prakse interne revizije u javnom sektoru. Cilj predavanja je: bolje razumevanje propisa koji regulišu uspostavljanje i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru i standarde interne revizije IIA Global; bolje razumevanje obaveza i značaj rukovođenja IR, planiranja i spremnost za rad na poslovima pripreme, realizacije i usklađivanja planova IR; bolje razumevanje značaja, dužnosti i ovlašćenja rukovodioca IR i internih revizora u oblasti praćenja izvršenja preporuka; prepoznavanje značaja funkcije interne revizije u cilju unapređenja poslovanja korisnika javnih sredstava, odnosno korišćenja javnih sredstava u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti (delotvornosti); spremnost za dalji razvoj i usavršavanje svojih veština rukovođenja u javnom sektoru; prihvatanje smernica i planova Centralne jedinice za harmonizaciju za stalno stručno usavršavanje OIRJS po Programu za 2023.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Prof. dr. Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa - IFKJ u Republici Srbiji“
Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa – IFKJ u Republici Srbiji“ 1024 768 Zoran Grubiša

Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa – IFKJ u Republici Srbiji“

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni seminar u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Čačak, a u saradnji sa Gradskom upravom Grada Čačka, 14.3.2023. godine. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, a prisustvovali su zaposleni iz ustanova Moravičkog okruga.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • RADIONICA – Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
  • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu;
  • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2022. godinu.

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na radionici je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema sopstvenog Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole za naredni period razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa principima COSO okvira.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavači na jednodnevnom seminaru:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, mast. ekon.

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

Početna radionica Centar za stručno usavršavanje Čačak 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Centar za stručno usavršavanje Čačak

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Centra za stručno usavršavanje Čačak sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Centra za stručno usavršavanje Čačak.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Centri za stručno usavršavanje uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP), zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. godine između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.

Centar za stručno usavršavanje Čačak je institucija državne službe osnovana od strane grada Čačka, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije.

U Centru za stručno usavršavanje Čačak se strategija stručnog usavršavanja u regionu primenjuje i sprovodi u skladu sa strategijom koju je razvio Centar za profesionalni razvoj u Beogradu, a u saradnji sa drugim bitnim činiocima u obrazovanju. Centar za stručno usavršavanje Čačak u saradnji sa Školskom upravom u Čačku priprema godišnji  program rada i sprovodi programe od javnog i posebnog interesa.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Centra za stručno usavršavanje Čačak na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Instituta za multidisciplinarna istraživanja o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Instituta za multidisciplinarna istraživanja.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Institut za multidisciplinarna istraživanja osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

Institut za multidisciplinarna istraživanja bavi se interdisciplinarnim istraživanjima (osnovnim i primenjenim) u prirodnim, tehničko-tehnološkim i biotehničkim naukama u sledećim oblastima: materijali i hemijske tehnologije, životna sredina i obnovljivi izvori energije, ihtiologoja i akvakultura, nauka o zemljištu, biologija biljaka, biohemija, biofizika i neuronauke.

Prema Scopus-u od osnivanja do danas na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, 191 autor je publikovao preko 1550 naučnih radova. Veliki broj radova ostvaren je u saradnji sa 200 različitih institucija počevši od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije nauka, Kalifornijskog Univerziteta Berkli do Univerziteta u Tasmaniji. Institut je uvek negovao izvrsnost u nauci, multidisciplinarnost i kritički pristup metodama.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Instituta za multidisciplinarna istraživanja na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

ODRŽAN JEDNODNEVNI IN-HOUSE SEMINAR JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN JEDNODNEVNI IN-HOUSE SEMINAR JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni in-house seminar namenjen rukovodstvu i članovima Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd na temu: „KORPORATIVNO UPRAVLJANJE“. Osnovna delatnost Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd je upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža u Beogradu. Na teritoriji 10 gradskih opština nalazi se oko 30.000 parking mesta u zoniranom području, a vozačima je na raspolaganju i oko 9.250 parking mesta u garažama i na parkiralištima.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima kroz: korporativno upravljanje i izveštavanje, liderstvo u upravljačkim strukturama, motivaciju i modele nagrađivanja i kroz primenu agilnih metoda menadžmenta.

Jedna od opšteprihvaćenih definicija korporativnog upravljanja jeste da se ono odnosi na strukture i procese potrebne za vođenje i kontrolu nad kompanijom, strateški posmatrajući odnose između menadžera, članova Nadzornog odbora i odbora direktora, vlasnika/akcionara i ostalih zainteresovanih strana. Iako su određeni stubovi na kojima se temelji korporativno upravljanje sadržani u zakonima i regulatornim odredbama, korporativno upravljanje je mnogo više od usklađenosti sa važećim propisima i opštim standardima. Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva.

Uspostavljanje i unapređenje korporativnog upravljanja uočeno je kao važan segment procesa poboljšanja upravljanja u javnim preduzećima, a koje posledično dovode do povećanja ekonomske efikasnosti ovih preduzeća.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo i nova znanja iz ove oblasti rukovodstvu i  članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd.

Predavači na jednodnevnom in-house seminaru bili su:

 • Prof. dr Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radovićmaster ekonomista

Zahvaljujemo se rukovodstvu i članovima Nadzornog odbora  Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd na gostoprimstvu i uspešnoj saradnji.

Početna radionica Kulturni centar Beograda 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Kulturni centar Beograda

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Kulturnog centra Beograda o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Kulturnog centra Beograda.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Kulturni centar Beograda nastao je kao informativno-kulturni centar 1957. godine. Tokom svih ovih godina menjao je svoju ulogu, širio polja delovanja i aktivno učestvovao u predstavljanju i stvaranju kulturno-umetničkih sadržaja i promišljanja kulturnog delovanja u Srbiji i Evropi. Brojni programi koji su autentično nastali i organizovani u Kulturnom centru Beograda i danas predstavljaju neke od najznačajnijih kulturnih manifestacija našeg glavnog grada i čitave zemlje.

Svojom formulom „mnoštvo umetnosti iz jednog centra“, atraktivnom lokacijom u najstrožem centru Beograda, Kulturni centar Beograda je nezaobilazno mesto u upoznavanju grada, aktivni i dinamični tvorac i uvek prisutni oslonac beogradskog kulturnog života, čije delovanje povezuje ovu evropsku prestonicu sa mnogim tačkama na kulturnoj mapi sveta.

Kulturni centar Beograda kao jedinstveno izvorište i pouzdano uporište urbane kulture Beograda, već decenijama postojano podržava visoke stvaralačke domete, pomerajući granice kreativnosti, stalno negujući otvoren kritički dijalog, ucrtavajući nove produkcijske i organizacione standarde i osvajajući nove prostore za umetnost i kulturu.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Kulturnog centra Beograda na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Kulturni centar Beograda
ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA” 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA”

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU OD IZRADE DOKUMENTACIJE DO REVIZIJE UZ KONTROLU KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE U EVROPSKOJ UNIJI.  Seminar je održan u periodu od 15-18. novembra 2022. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodovaPravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, imenovanja Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad), zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, sistem upravljanja i kontrole Evropskoj uniji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Za učesnike seminara pripremljeni su primeri iz prakse koji su sadržali niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati. Takođe, dati su primeri iz prakse kod donošenje internog akta kod Naručioca, očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije, identifikovanja postojećih kontrola u internoj reviziji, ocene kontrole i donošenja revizorskih zaključaka. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru detaljno su upoznli učesnike seminara sa važnošću interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije (finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija) u odnosu na sistem upravljanja i kontrole u Evropskoj uniji.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima kontrolu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije i dati su primeri iz prakse koji se odnose na uporednu analizu sprovedene kontrole Evropske komisije, Kancelarije za reviziju, Centralne jedinice za harmonizaciju i Državne revizorske institucije. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa sistemom finansijskog upravljanja i kontole u kontekstu upravljanja sredstvima EU.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava, ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Svetlana Novaković, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • dr Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

Početna radionica predškolska ustanova „Moje Detinjstvo“
Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ organizuje vaspitno-obrazovni rad, negu, ishranu, preventivno zdravstvenu zaštitu u 11 objekata (u 65 vaspitnih grupa) na teritoriji grada Čačka.

Ustanova realizuje pripremni predškolski program u sedištu i van njega, u poludnevnom trajanju. Van sedišta, program se realizuje u prostorima osnovne škole, mesne zajednice. Broj grupa zavisi od broja dece koja su stasala za pripremni predškolski program za svaku školsku godinu.

Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni rad za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina u 3 grupe, u poludnevnom trajanju. Dve grupe rade 4 sata dnevno, u prostoru OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Zablaću. Jedna grupa realizuje vaspitno-obrazovni rad, u poludnevnom trajanju, 2 sata do tri puta nedeljno, u sedištu ustanove, u centru grada.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Muzej Nikole Tesle
Početna radionica Muzej Nikole Tesle 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Muzej Nikole Tesle

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Muzeja Nikole Tesle o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Muzeja Nikole Tesle.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Ovom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posetioci mogli posmatrati verno izrađene modele po Teslinim nacrtima.

Godinu 1957. možemo smatrati početnom godinom muzeološke delatnosti Muzeja Nikole Tesle, jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka. Od 9. oktobra 1969. muzej je u vlasništvu grada Beograda, jer su odlukom objavljenom u Službenom listu SFRJ, sporazumno preneta osnivačka prava i obaveze sa Federacije na grad Beograd.

Muzej Nikole Tesle je danas po svemu jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, a i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje sledeće izuzetno vredne kolekcije:

 • Preko 160.000 originalnih dokumenata,
 • Preko 2000 knjiga i časopisa,
 • Preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata,
 • Preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih,
 • Preko 1000 planova i crteža.

Uviđajući univerzalni značaj Nikole Tesle i njegovog stvaralaštva, Unesko je 2003. godine Teslinu arhivu, kao deo pokretnog dokumentarnog nasleđa čovečanstva, uvrstio u Registar „Pamćenje sveta“, što predstavlja najviši oblik zaštite nekog kulturnog dobra. Na nacionalnom nivou, Narodna skupština Republike Srbije je 2005. godine donela Odluku o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

U osnovne mere zaštite bilo koje vrste dokumentarnog materijala, svakako spadaju mere fizičke zaštite, pa je u skladu sa tim arhivska građa Muzeja prepakovana u nove omote i kutije, izrađene po najvišim standardima, projektovane su i nabavljene posebne klimatizovane komore za konačno odlaganje i čuvanje arhivske građe i pokrenut projekat za njenu konzervaciju i restauraciju.

Poseban vid zaštite predstavlja i digitalizacija dokumentarnog materijala. Sprovođenjem postupka digitalizacije dobijene su kopije koje se mogu koristiti umesto originala. Celokupna građa Muzeja je digitalizovana, a potom i mikrofilmovana. Ovim postupkom je trajnost građe za buduće generacije osigurana. Muzej Nikole Tesle, kao kompleksna ustanova zaštite kulturnih dobara, prihvata viziju „trajne i univerzalne dostupnosti dokumentarnog nasleđa“ kao cilj kome teži, ali svakako deli sudbinu mnogih sličnih ustanova u pogledu specifičnih ograničenja po pitanju dostupnosti svih delova pokretne zaostavštine Nikole Tesle.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Muzeja Nikole Tesle na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Skupština grada Subotice 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Skupština grada Subotice

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Skupštine grada Subotice sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Skupštine grada Subotice.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Grad Subotica nalazi se na severu Republike Srbije, uz granicu sa Republikom Mađardskom, na 46° 05’ 55’’ severne geografske širine i 19° 39’ 47’’ istočne geografske dužine. Prosečna nadmorska visina Subotice je 114m, 40m iznad nivoa Tise kod Kanjiže o 32m iznad nivoa Dunava kod Baje. Pored Subotice prolazi međunarodni put E-75. Do graničnog prelaza Kelebija ima 10km, a do Horgoša 30km. Severno od grada je plodna peščara s vinogradima i voćnjacima, a južno zemlja oranica. Danas grad sa okolnim opštinama ima oko 150.000 stanovnika: Mađara, Hrvata, Bunjevaca, Srba i drugih naroda. Oko grada je podignuto 18 većih naselja: Bajmok, Bački Vinogradi, Bačko Dušanovo, Bikovo, Višnjevac, Gornji Tavankut, Donji Tavankut, Đurđin, Kelebija, Ljutovo, Mala Bosna, Mišićevo, Novi Žednik, Palić, Stari Žednik, Hajdukovo, Čantavir i Šupljak. Grad je povezan sa starim letovalištem i jezerom Palić.

Skupština grada Subotice je najviši organ Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom. Skupštinu čine odbornici, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Skupština se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine i postavljanjem sekretara Skupštine. Skupština ima 67 odbornika. Odbornici se biraju na četiri godine. Skupština ima predsednika. Predsednik skupštine organizuje rad Skupštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Gradonačelnikom i Gradskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koja Skupština donosi i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i Poslovnikom skupštine. Predsednik skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Skupština ima sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Skupštine grada Subotice na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.