Aktuelne novosti

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“
ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“

SEVOI Financial Consulting je u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao četvorodnevni seminar sa panel diskusijom namenjen korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji i regionu na temu: „IZMENE STANDARDA INTERNE REVIZIJE I FINANSIRANJE, GRANTOVI I SUBVENCIJE EVROPSKE UNIJE“. Seminar je održan u periodu od 2. do 5. jula 2024. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 17 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara su prošli sa predavačima pregled osnovnih izmena IIA standarda i pet glavnih domena koji se odnose na zajedničko područje:

 • Domen I globalnih standarda interne revizije – Svrha interne revizije,
 • Domen II globalnih standarda interne revizije – Etika i profesionalizam,
 • Domen III globalnih standarda interne revizije – Upravljanje funkcijom interne revizije,
 • Domen IV globalnih standarda interne revizije – Rukovođenje funkcijom interne revizije,
 • Domen V globalnih standarda interne revizije – Obavljanje poslova interne revizije.

Globalni standardi interne revizije pružaju zahteve i preporuke za usmeravanje profesionalne prakse kvalitetne interne revizije na globalnom nivou. Standardi, takođe, uspostavljaju osnovu za ocenu učinka usluga interne revizije. Pored toga, globalni standardi interne revizije postavljaju osnovne zahteve i preporuke za profesionalnu praksu interne revizije na globalnom nivou. Standardi se primenjuju na svakog pojedinca ili funkciju koja pruža usluge interne revizije; za organizacije koje se razlikuju po svrsi, veličini, složenosti i strukturi, od strane osoba unutar ili izvan organizacije. Standardi se primenjuju bez obzira da li su interni revizori zaposleni u organizaciji, angažovani po ugovoru sa eksternim pružaocem usluga ili u kombinaciji. Takođe, Standardi se primenjuju na pojedinačne interne revizore i funkciju interne revizije. Svi interni revizori su odgovorni za poštovanje principa i standarda u domenu etike i profesionalizma, kao i principa i standarda relevantnih za obavljanje njihovih radnih obaveza. Rukovodioci interne revizije dodatno su odgovorni za ukupnu usklađenost funkcije interne revizije sa Standardima. Ukoliko je internim revizorima ili funkciji interne revizije zakonom ili uredbom zabranjeno da budu usklađeni sa određenim delovima Standarda, potrebna je usklađenost sa svim ostalim delovima Standarda i odgovarajuća objavljivanja. Ako se Standardi koriste zajedno sa zahtevima drugih nadležnih tela, komunikacija interne revizije po potrebi mora navesti korišćenje drugih zahteva. Očekuje se usklađenost sa Standardima.

Takođe, učesnici seminara su imali prilike da odslušaju predavanje na temu: „Finansiranje, grantovi i subvencije Evropske unije“.

Organizovana je panel diskusija na temu: „Novi standardi interne revizije – Put za usmeravanje profesionalne prakse i kvaliteta interne revizije u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Republici Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini“. Učesnici panela su bili eksperti iz Republike Srbije, Crne Gore, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Predavači i učesnici panela na četvorodnevnom seminaru:

 • Spomenka Vircburger, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Minas Trubljanin, nacionalni i međunarodni ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani državni revizor
 • Ljerka Crnković, magistar ekonomskih nauka, ovlašćeni državni i ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Snežana Beatović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor IIA, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, eksterni procenitelj kvaliteta interne revizije IIA, sertifikovani predavač CFRR
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista
POČETNA RADIONICA KULTURNI CENTAR ČAČAK
POČETNA RADIONICA KULTURNI CENTAR ČAČAK 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA KULTURNI CENTAR ČAČAK

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Kulturnog centra Čačak sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Kulturnog centra Čačak.

Kulturni centar Čačak je jedna od ustanova kulture čiji je osnivač Grad Čačak i zauzima važnu ulogu u životu građana, jer svojim kompleksnim i različitim programskim sadržajima zadovoljava većinu kulturnih potreba sugrađana. Kulturni centar Čačak, osnovan kao Dom kulture, je u velikoj meri inicijator i kreator kulturnih navika Čačana. Nalazi se u centru grada, u upečatljivom zdanju od oko 4.000m2 korisne površine, autorskom delu zagrebačkog arhitekte Luja Šverera iz 1970. godine. Ideja o izgradnji i osnivanju Kulturnog centra Čačak rodila se krajem 50-ih godina XX veka, posle ukidanja Gradskog narodnog pozorišta u kome su se održavale i druge gradske svečanosti, književne večeri, predavanja, koncerti. Kao svojevrsni medijator na polju kulture, tadašnji Dom kulture je od početka rada, 3. decembra 1971. godine, do danas, prezentovao ovdašnjoj publici brojne pozorišne i filmske predstave, koncerte, izložbe, književne večeri, tribine, predavanja i mnoge druge sadržaje. Odlukom odbornika Skupštine grada Čačka od 1. decembra 2022. godine ime ustanove je promenjeno u Kulturni centar Čačak.

Kulturni centar Čačak posebnu pažnju posvećuje organizaciji značajnih manifestacija, kao što su: Međunarodni festivala animacije ANIMANIMA, izložbe Dani fotografije u Čačku, izložba Prolećni anale, Likovna kolonija, Dani za dijalog, kao i učešće u mnogim drugim manifestacijama kao što su Noć muzeja, festival Karusel, Priča i mnogi drugi. Pored navedenih aktivnosti Kulturni centar Čačak se bavi i izdavačkom delatnošću, a kao najznačajniji segment ovog dela poslovanja  je časopis za kulturu i umetnost  „Gradac“ čiji je suizdavač. Osim kreiranja i prezentacije kulturnih i umetničkih programa, Kulturni centar Čačak ima izuzetno uspešnu saradnju kako sa ostalim ustanovama kulture Grada Čačka, tako i sa mnogobrojnim međunarodnim institucijama i organizacijama, koja se ogleda kroz zajedničku realizaciju programa.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Kulturnog centra Čačak na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“
POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“ 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA JKP „VETERINA BEOGRAD“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe JKP „Veterina Beograd“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JKP „Veterina Beograd“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Poslove komunalne zoohigijene u Beogradu obavlja JKP „Veterina Beograd“, pod nadležnošću Gradskog sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda koji se stara i obezbeđuje uslove za preduzeće i prihvatilišta za životinje, koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom.

Osnovna delatnost JKP „Veterina Beograd“ je definisana šifrom 7500 – Veterinarska delatnost. Preduzeće obavlja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:

 • Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje;
 • Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje;
 • Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka;
 • Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekta za sakupljanje;
 • Preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;
 • Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama, glodara i insekata;
 • Sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

JKP „Veterina Beograd“ ima službu Hitne pomoći za životinje, koja po ugledu na službe tog tipa u svetu, pruža veterinarsku pomoć, pre svega napuštenim životinjama, ali i onim vlasničkim životinjama kojima je neophodna hitna intervencija, po određenom cenovniku.

JKP „Veterina Beograd“ na prvom mestu brine o zdravlju i dobrobiti ljudi i životinja. Efikasno sprovodi politiku Grada Beograda u oblasti zoohigijene. U svom radu JKP „Veterina Beograd“ sarađuje sa stručnom javnošću i drugim partnerima, kako bi dala što bolje rezultate u pružanju pomoći i podrške vlasnicima pasa i mačaka, ali i svim Beograđanima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe JKP „Veterina Beograd“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA PREMA CENTRALNOJ JEDINICI ZA HARMONIZACIJU ZA 2023. GODINU“

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održali su 25.3.2024. godine jednodnevni seminar u Beogradu. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji.

Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije najkasnije do 31.3.2024. godine za 2023. godinu. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na seminaru je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na period od jedne do tri godine razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa pet elemenata COSO okvira i sedamnaest pripadajućih principa.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavači na jednodnevnom seminaru bili su:

 • Nemanja Radović, mast. ekon.
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor KOR i javni sektor, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”
ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR” 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE PREMA CJH, IZMENE I DOPUNE ZJN I NOVINE ZA USPOSTAVLJANJE FUNKCIJE IR”

SEVOI Financial Consulting u saradnji sa Međunarodnim udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru EUIAPS održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2024. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „GODIŠNJE IZVEŠTAVANJE PREMA CJH ZA 2023. GODINU, IZMENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA I AŽURIRANJE DOKUMENTACIJE U SKLADU SA PROMENAMA, REVIZIJA PLANA JAVNIH NABAVKI, NEPRAVILNOSTI U JAVNIM NABAVKAMA, UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FUK-A, NOVINE U PROPISIMA INTERNE REVIZIJE I SERTIFIKACIJA“. Seminar je održan u periodu od 19-22. marta 2024. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručene su potvrde o kontinuiranom stručnom usavršavanju u ukupnom trajanju organizovanog stručnog usavršavanja od 16 sati i ostvarivanju 6 bodova kontinuirane profesionalne edukacije – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Prvog dana seminara učesnici su prošli sa predavačima popunjavanje godišnjeg izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije. Centralna jedinica za harmonizaciju je pripremila obrasce izveštaja za 2023. godinu, o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole i funkciji interne revizije, radi sagledavanja sveukupnog stanja interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Rukovodilac korisnika javnih sredstava je u obavezi da, na propisani način, izvesti ministra finansija o adekvatnosti i funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionisanju sistema interne revizije najkasnije do 31.3.2024. godine za 2023. godinu. Da bi godišnji izveštaji prikazali realno stanje, neophodno je da u njihovu pripremu budu uključeni rukovodioci svih nivoa organizacije.

Drugog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i ekološke aspekte u javnim nabavkama. Dati su primeri primene ekoloških aspekata pri definisanju tehničkih specifikacija, primeri primene ekoloških aspekata pri određivanju kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta i primeri primene ekoloških aspekata pri utvrđivanju kriterijuma za dodelu ugovora. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem reviziju plana javnih nabavki: očekivane kontrole, postojeće kontrole, revizorski nalaz, preporuke i izveštavanje.

Trećeg dana seminara učesnici su prošli sa predavačem korake u ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Poseban segment predavanja posvećen je upravljanju nepravilnostima. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Takođe, učesnici seminara prošli su sa predavačem koruptivne šeme u javnim nabavkama. Dati su primeri rizičnih faza u postupcima javnih nabavki i koje su tipologije odnosno definisane prevarne koruptivne šeme u javnim nabavkama, primeri rizika i indikatora odnosno crvenih zastavica koje ukazuju na postojanje koruptivne šeme u postupku i dati su primeri kako dodati vrednost svojoj organizaciji u dizajniranju i implementaciji preventivnih kontrola.

Četvrtog dana seminara učesnici su prošli sa predavačem novine u propisima za uspostavljanje funkcije interne revizije i sertifikaciju internih revizora u javnom sektoru koje obuhvataju: povećanje obuhvata internom revizijom brojnih malih korisnika javnih sredstava, unapređenje sistemske koordinacije i organizacione racionalizacije resursa na nivou KJS, grada/opštine, osiguravanje boljeg kvaliteta u radu i poštovanja standarda interne revizije, poboljšanje položaja internih revizora u organizaciji i olakšavanje međusobne razmena znanja i iskustva, aspekte pripreme povelje interne revizije, izrade strateškog plana/godišnjih planova rada, i izveštavanja o internoj reviziji i buduće obaveze CJH za umrežavanje i sinergetsko delovanje nosilaca funkcije/poslova interne revizije iz različitih gradova/opština.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Vesna Jovičić, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Miloš Jović, diplomirani pravnik, ekspert za javne nabavke
 • Ljubinko Stanojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“
ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“ 1024 768 Zoran Grubiša

ODRŽAN JEDNODNEVNI SEMINAR: „IZVEŠTAVANJE RUKOVODIOCA KJS PREMA CJH ZA 2023. GODINU“

SEVOI Financial Consulting održao je 18.3.2024. godine jednodnevni seminar u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Čačak. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, a prisustvovali su zaposleni iz Moravičkog okruga.

Učesnici seminara prošli su sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na seminaru je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na period od jedne do tri godine razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa pet elemenata COSO okvira i sedamnaest pripadajućih principa.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavač na jednodnevnom seminaru:

 • Nemanja Radović, mast. ekon.

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA
POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JP Direkcije za izgradnju Grada Niša.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša je samostalno javno preduzeće osnovano od strane Grada Niša, radi trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa. Direkcija učestvuje u izgradnji objekata od posebnog značaja za Grad Niš. Ima isključivo pravo obavljanja poslova uređivanje građevinskog zemljišta u domenu vršenja stručnog nadzora, stručnog nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti i poslova upravljanja javnim putevima i zaštićenim područjima na teritoriji grada Niša.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša svoje poslovanje oslanja isključivo na primenu i sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata donetih od strane republičkih, ali i organa lokalne samouprave, kojima je regulisana delatnost koja joj je poverena, a u cilju efikasnog i blagovremenog zadovoljavanja potreba građana. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša ima veliku odgovornost u realizaciji graditeljskih programa, kao i obavezu promišljene, stručne projekcije budućeg razvoja Grada, imajući u vidu brojne i opravdane zahteve i potrebe građana. Počev od svog osnivanja pa sve do danas, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša posluje pre svega u korist građana. Vodeći izgradnju komunalnih objekata i objekata infrastrukture, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša gradi funkcionalne, kvalitetne i moderne objekte, primenjujući najsavremenija dostignuća struke, uz pažljivo i racionalno raspolaganje sredstvima građana.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša nastoji da Niš postane moderan evropski grad. Ne odustajući od te namere, preduzeće i svi njeni zaposleni posvećeni su gradu, njegovom funkcionisanju i izgledu. Svojim radom menja izgled Niša, približavajući ga idealu modernog grada 21. veka, okrenutog i podređenog građanima i njihovim potrebama, u skladu sa najvišim kriterijumima funkcionalnosti i estetike. Kako je svaka generacija dala gradu svoj graditeljski pečat, sasvim su opravdana očekivanja da će i naredne to činiti.

Ostvarivanje zadataka definisanih od strane osnivača Grada Niša, kroz efikasnu i kvalitetnu realizaciju, u svom domenu, godišnjeg Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture i programa upravljača puta. Preduzeće nastoji da dostigne što je moguće viši nivo kontinuiranog razvoja i unapređenja osnovne delatnosti preduzeća, što svakako znači i stabilno i kvalitetno zadovoljavanje potreba stanovništva i drugih korisnika usluga na teritoriji grada Niša.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA
POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA GRADSKI MUZEJ SUBOTICA

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Gradskog muzeja Subotica o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradskog muzeja Subotica.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Gradski muzej Subotica je kulturna institucija od velikog značaja osnovana 1892. godine i reosnovana 1948. godine. Zvanični osnivač gradskog muzeja bila je Skupština opštine Subotica. Glavni zadatak ove ustanove je očuvanje i predstavljanje arheoloških, antropoloških, istorijskih, pedagoških, etnoloških, prirodnjačkih i vrednosti iz oblasti istorije umetnosti. Pored biblioteke i odeljenja koja se bave organizacijom i pedagoškim radom, na osnovu pomenutih tematskih celina organizovana su i muzejska odeljenja i njene zbirke. Izdavačka delatnost veoma je značajna u sveukupnom radu Gradskog muzeja Subotica, jer čini dostupnim bogatstvo i raznovrsnost muzejskih zbirki kako posetiocima i građanima, tako i zainteresovanima za kulturno-istorijske i umetničke vrednosti Subotice i okoline. Muzej je od 2008. godine smešten u zgradi iz 18. veka, najamnoj kući Mikše Demetera (Dömötör Miksa), u velelepnom zdanju ukrašenom u stilu secesije.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Gradskog muzeja Subotica na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC
POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 5 objekata u gradu, a na prigradskom području 2, od toga jedan na Rudniku i drugi u Pranjanima. U prostorijama škola u Gornjem Milanovcu postoje 8 grupa u kojima se odvija pripremni predškolski program. Vaspitno-obrazovni rad sa preko hiljadu mališana realizuje 84 vaspitača, 20 medicinskih sestara, tri stručna saradnika i dva saradnika. Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 167 zaposlenih, različitih stručnih profila. Delatnost Ustanove ostvaruje se u skladu sa Ustavom, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prema evidenciji Zavoda za statistiku, na području Gornjeg Milanovca ima 2160 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. Adaptacijom prostora u OŠ „Momčilo Nastasijevič“ procenat dece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem je znatno uvećan, naročito u ponudi celodnevnog boravka. Vaspitno obrazovni rad sa decom organizuje se u grupama jaslenog uzrasta od 1-2 i od 2-3 godine, kao i vaspitnim grupama od 3-5,5 godina, kao i mešovite grupe od 1-3 godine i od 3 godine do polaska na pripremni predškolski program. Pripremni predškolski program je deo redovnog programa Ustanove (5,5-6,5 godina) u celodnevnom ili četvoročasovnom trajanju. Radne jedinice su kombinovanog karaktera (jasle i vrtić), osim objekata na Rudniku u kojem je formirana mešovita grupa i druga grupa na pripremnom predškolskom programu i objektu 4 koji je namenjen isključivo deci pripremno predškolskog uzrasta.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE
POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE 1024 768 Zoran Grubiša

POČETNA RADIONICA ZAVOD ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Zavoda za zaštitu prirode Srbije o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zavod za zaštitu prirode Srbije je stručna ustanova koja obavlja delatnost zaštite i unapređenja prirodne baštine Srbije. Zavod je osnovan 30. aprila 1948. godine kao Zavod za zaštitu i naučno proučavanje prirodnih retkosti Narodne Republike Srbije. Sadašnja organizacija i okvir delatnosti Zavoda ustanovljeni su 1. aprila 2010. godine Odlukom Vlade Republike Srbije, na osnovu koje je Zavod organizovan sa sedištem u Beogradu i Kancelarijom u Nišu. Dotadašnja Radna jedinica Zavoda u Novom Sadu transformisana je u Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, koji je nadležan za zaštitu prirode na teritoriji AP Vojvodine. Pored terenskih istraživanja, projekata zaštite biodiverziteta i geodiverziteta, i drugih poslova na zaštiti prirode, Zavod vodi jedinstveni Informacioni sistem za zaštitu prirode, Registar zaštićenih prirodnih dobara, sakuplja bogatu stručnu literaturnu građu u okviru biblioteke otvorene za javnost, izdaje časopis „Zaštita prirode“ i druga štampana i elektronska izdanja, organizuje obrazovne programe, promotivne manifestacije i drugo. U okviru višedecenijske delatnosti Zavoda posebna pažnja se oduvek posvećivala uspostavljanju i razvijanju saradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama, naučnim i stručnim ustanovama, upravljačima zaštićenih prirodnih dobara drugih zemalja, kao i biroima međunarodnih konvencija, a sa ciljem razmene iskustava i znanja u oblasti zaštite prirode, kao i primene savremenih međunarodnih principa i standarda u strategiji zaštite prirode Srbije.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Zavoda za zaštitu prirode Srbije na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.