Aktuelne novosti

Početna radionica Gradska opština Kostolac 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Gradska opština Kostolac

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su predsednika Gradske opštine Kostolac, Rukovodioca i članove Radne grupe Gradske opštine Kostolac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Gradske opštine Kostolac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Kostolac je imao status opštine Požarevačkog sreza u periodu od 1949. godine, pa sve do 1956. godine. Posle ovog perioda, područje Kostolca ulazi u sastav Opštine Požarevac kao Gradska mesna zajednica. Zakonom o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, donešenim 27. decembra 2007. godine, nekadašnja opština Požarevac dobila je status Grada, a za Gradsku mesnu zajednicu Kostolac stvorena je mogućnost za osnivanje Gradske opštine.

Gradska opština Kostolac definisana je 2009. godine, izmenama i dopunama Statuta Grada Požarevca. U decembru iste godine organizovani su lokalni izbori za Skupštinu Gradske opštine Kostolac, koja je i konstituisana na Svečanoj sednici Skupštine Gradske opštine Kostolac – 29. januara 2010. godine. Ovaj datum se slavi kao praznik Gradske opštine Kostolac. Građani seoskih Mesnih zajednica na referendumu održanom 2009. godine, opredelili su se da žele da uđu u sastav Gradske opštine Kostolac, tako da Gradska opština Kostolac danas u svom sastavu ima četiri okolna sela, a to su: selo Kostolac, Ostrovo, Klenovnik i Petka.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se predsedniku Gradske opštine Kostolac, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Centar za kulturu „Kostolac“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Centar za kulturu „Kostolac“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktorku, Rukovodioca i članove Radne grupe Centra za kulturu „Kostolac“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Centra za kulturu „Kostolac“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Ustanova  Centar za kulturu „Kostolac“ osnovana je 2012. godine. Osnivač Centra za kulturu „Kostolac“ je lokalna samouprava, odnosno Skupština Gradske opštine Kostolac. Ustanova obuhvata kulturu, sport, turizam i muzejsku delatnost. Zakonom o kulturi koji je Skupština Srbije  usvojila 2009. godine,  kojim je ova oblast sistemski uređena, utvrđuje se opšti interes u kulturi, način  ostvarivanja opšteg interesa u kulturi i obavljanje kulturnih delatnosti, kao i prava, obaveza i odgovornosti Ustanove, kao i osnivača, odnosno Gradske opštine Kostolac.

Centar za kulturu „Kostolac“ kao javna ustanova, dobila je podršku Gradske opštine Kostolac da može da preuzme brigu i o sportskim objektima i od 2016. godine prerasta u Kulturno-sportski centar „Kostolac“. Novoj ustanovi na upravljanje su predati: Topoljar, Dom omladine, sportska hala i fudbalski stadion u Kostolcu. Na ovaj način Kulturno-sportski centar „Kostolac“ dobija još veća ovlašćenja, čime mu se daje mogućnost da njegov rad bude još potpuniji  i sadržajniji.

Zaposleni u ovoj ustanovi  trude se, da sa velikom pažnjom i obzirom, vrše dobar odabir programa, kako bi zadovoljili kulturne potrebe celokupnog stanovništva.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktorki, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica „JKP Parking servis Mladenovac“
Početna radionica „JKP Parking servis Mladenovac“ 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica „JKP Parking servis Mladenovac“

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe JKP „Parking servis Mladenovac“ Mladenovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

JKP „Parking servis Mladenovac“ Mladenovac osnovala je Skupština Gradske opštine Mladenovac 28.decembra 2018. godine. Osnovna delatnost preduzeća je upravljanje (održavanje javnih parkirališta i prostora za parkiranje na obeleženim mestima), organizacija i vršenje kontrole i naplate parkiranja na teritoriji opštine Mladenovac.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Početna radionica Dom učenika srednjih škola Prokuplje 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Dom učenika srednjih škola Prokuplje

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Doma učenika srednjih škola Prokuplje o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Dom učenika srednjih škola Prokuplje je ustanova učeničkog standarda, po svom karakteru vaspitno-obrazovna, koja učenicima srednjih škola kao i studentima Visoke poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju čije je prebivalište van Opštine Prokuplje obezbeđuje smeštaj, ishranu, uslove za učenje, zabavni i sportski život kao i druge zajedničke potrebe učenika koji pohađaju školu van mesta stalnog boravka.

Kao jedina ustanova ovakvog tipa u Topličkom regionu Dom predstavlja reprezentativno mesto koje kroz programske ciljeve i zadatke obezbeđuje vaspitni rad, povoljne uslove za zdrav i higijenski život učenika, pravilnu i raznovrsnu ishranu i bezbednost učenika i objekta. Dom je jedna velika porodica,  sa stanarima iz cele jugoistočne Srbije. Osoblje i vaspitači Doma vode brigu o 140 učenika i trude se da stalno unapređuju uslove stanovanja kako bi oni bili na zavidnom nivou.

Poslednjih nekoliko godina Dom je u potpunosti renoviran. Izgrađena su dva nova sprata, promenjen je kompletan inventar, adaptirana je TV sala, opremljena teretana, formiran računarski klub od deset kompjutera sa internet konekcijom, biblioteka koja poseduje sve lektire potrebne učenicima, kao i širu literaturu i odgovarajuće enciklopedije i rečnike, koje učenici mogu koristiti u pripremi za nastavu. Danas je to moderna vaspitno-obrazovna ustanova u kojoj se obezbeđuju smeštaj, ishrana, uslovi za učenje, vaspitni rad, kulturni, zabavni i sportski život, kao i druge zajedničke potrebe učenika  koji  pohađaju  školu  van  mesta stalnog boravka (Leskovac, Grdelica, Vladičin Han, okolina Prokuplja). Završena je izgradnja novog đačkog restorana sa modernom kuhinjom koja ispunjava HCCP i SRPS ISO 9001:2008 standarde.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Održan četvorodnevni seminar na Staroj Planini 1024 768 Zoran Grubiša

Održan četvorodnevni seminar na Staroj Planini

SEVOI Financial Consulting  održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama na dve najaktuelnije teme namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: “USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE” I “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”. Seminar je održan u periodu od 14.-17. septembra 2021. godine u Hotelu Stara Planina.

“USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Na semunaru učesnicu su imali radionicu na kojoj su imali mogućnost da se detaljno upoznaju sa izradom procesa i procedura, Registra rizika i Strategije upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Svim učesnicima seminara su ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru predočili  važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora. U ovom delu predavanja održana je i radionica rad na Portalu javnih nabavki.

Predavači:

 • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

Početna radionica Opština Gornji Milanovac 1024 768 Zoran Grubiša

Početna radionica Opština Gornji Milanovac

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe opštine Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure opštine Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Opštinu Gornji Milanovac karakteriše jak industrijski centar. Sopstvenom pameću i mudrošću, brižljivo su birani profitabilni proizvodni programi, konkurentni ne samo na domaćem, već i na stranom tržištu. Značajna pažnja se posvećuje obrazovanju mladih i sportskim organizacijama. Prirodne lepote, kulturno-istorijska baština i marljivost ljudi rudničko-takovskog kraja učinili su da gornjomilanovačka opština izraste u ekonomski snažnu zelenu oazu u srcu Srbije, dostojnu prošlosti svojih predaka, ali i budućnosti svojih potomaka. Danas je opština Gornji Milanovac moderna i savremeno uređena opština, okrenuta potrebama građana i privrede.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji  i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Učešće na ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji „OPEN BALKAN“ 1024 768 predrag

Učešće na ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji „OPEN BALKAN“

Konsultantska kompanija SEVOI Financial Consulting je učestvovala na Ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji u Skoplju 29.07.2021. godine, koji su organizovale Privredna komora Srbije, Stopanska komora Severne Makedonije i Unija komora Albanije. Na forumu su prisustvovale kompanije iz Srbije, Albanije, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, ali i regionalne i evropske kompanije, kao i predstavnici vlada, finansijskih institucija, univerziteta, međunarodnih delegacija i asocijacija.

Ekonomski forum o regionalnoj saradnji se održao u okviru inicijative četiri slobode („Mini Šengen“), koja podrazumeva dublju ekonomsku integraciju regiona, za sada tri države, Srbije, Severne Makedonije i Albanije. Inicijativa vodi ka uspostavljanju zajedničkog regionalnog tržišta, koje kao prelazni oblik, treba da približi region Evropskoj uniji i ubrza put ka punopravnom članstvu. Zajedničko tržište Zapadnog Balkana zasniva se na principu slobodnog protoka ljudi, roba, usluga i kapitala, upravo kao i jedinstveno tržište Evropske unije.

Na forumu su učestvovali predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Vlade Republike Severne Makedonije Zoran Zaev i predsednik Vlade Republike Albanije Edi Rama, koji su predstavili političku i ekonomsku viziju integrisanog regiona. Na zatvaranju oficijalnog dela regionalnog ekonomskog foruma u Skoplju predstavljeno je novo ime i logo „Open Balkan“ tj. „Otvoreni Balkan“.

Na Ekonomskom forumu o regionalnoj saradnji direktor i vlasnik konsultatske kompanije SEVOI Financial Consulting Nemanja Radović uspešno je održao poslovne sastanke sa privrednicima iz regiona.

Velika nam je čast što smo bili deo istoriskog momenta prilikom potpisivanja tri sporazuma.

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac 1024 576 Zoran Grubiša

Početna radionica JKP „Parking servis“ Požarevac

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe JKP „Parking servis“ Požarevac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

JKP „Parking servis“ Požarevac osnovano je od strane Skupštine opštine Požarevac 26.07.2006. godine sa ciljem da obavlja poslove od opšteg interesa, a posebno sledeće:

 • održavanje javnih prostora za parkiranje,
 • naplatu naknade za korišćenje parking prostora,
 • izgradnju novih prostora za parkiranje,
 • izgradnju novih garaža za parkiranje,
 • odnošenje i čuvanje nepropisno parkiranih vozila.

JKP „Parking servis“ Požarevac funkcioniše kao jednistvena organizaciona celina sa Odeljenjem opštih poslova, Odeljenjem javnih parkirališta i Odeljenjem upravljanja i održavanja puteva. Odlukom o poveravanju obavljanja poslova upravljanja javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji Grada Požarevca i određivanju upravljača javnih i nekategorisanih puteva, od 1.8.2017, preduzeću su dodeljeni i poslovi upravljanja i održavanja puteva.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

Jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava 1024 768 Zoran Grubiša

Jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji na temu: „UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE (FUK) OD 01.01.2021. GODINE”. Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači na jednodnevnom seminaru bili su:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje.

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji 1024 768 Zoran Grubiša

Održan četvorodnevni seminar u Vrnjačkoj Banji

SEVOI Financial Consulting  i TENDER TEAM uspešno su održali četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama na dve najaktuelnije teme namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: “UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”. Seminar je održan u periodu od 11.-14. maja 2021. godine u Hotelu Fontana u Vrnjačkoj Banji.

“UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

“NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”

Učesnici seminara prošli su sa predavačima pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora. U ovom delu predavanja održana je i radionica rad na Portalu javnih nabavki.

Na seminaru su obrađeni pojmovi vezani za pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudsku zaštitu i posebna ovlašćenja Republičke komisije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem centralizovane javne nabavke i tela za centralizovane javne nabavke u skladu sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u Republici Srbiji, funkciju centralizovanih javnih nabavki, prednosti i nedostaci javnih nabavki sprovedenih kao centralizovane javne nabavke sa osvrtom na specifičnost tržišta i prostorno okruženje u kome se odvijaju, predmeti centralizovanih javnih nabavki, utvrđivanje spiskova naručilaca za čije potrebe tela sprovode centralizovane javne nabavke, obezbeđivanje konkurencije u postupcima centralizovanih javnih nabavki sa merama za poboljšanje postupaka centralizovanih javnih nabavki, evaluacija postupaka centralizovanih javnih nabavki sa osvrtom na realizaciju okvirnih sporazuma i ostvarene uštede, sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki prikazano kroz analizu jedne nabavne kategorije – primer iz prakse i analizu različitih problema koji su se javili u praksi posle uvođenja centralizovanih nabavki (uvedene Zakonom o javnim nabavkama iz 2012. godine) sa osvrtom na grad Beograd.

Predavači:

 • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Aleksandar Rakić, diplomirani inž., sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

Prijavi se na Newsletter

Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.