Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“

Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“

Početna radionica Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Moje detinjstvo“ organizuje vaspitno-obrazovni rad, negu, ishranu, preventivno zdravstvenu zaštitu u 11 objekata (u 65 vaspitnih grupa) na teritoriji grada Čačka.

Ustanova realizuje pripremni predškolski program u sedištu i van njega, u poludnevnom trajanju. Van sedišta, program se realizuje u prostorima osnovne škole, mesne zajednice. Broj grupa zavisi od broja dece koja su stasala za pripremni predškolski program za svaku školsku godinu.

Ustanova organizuje vaspitno-obrazovni rad za decu uzrasta od 3 do 5,5 godina u 3 grupe, u poludnevnom trajanju. Dve grupe rade 4 sata dnevno, u prostoru OŠ „Vladislav Petković Dis“ u Zablaću. Jedna grupa realizuje vaspitno-obrazovni rad, u poludnevnom trajanju, 2 sata do tri puta nedeljno, u sedištu ustanove, u centru grada.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i njegovog redovnog ažuriranja. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Moje detinjstvo“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.