POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC

POČETNA RADIONICA PREDŠKOLSKA USTANOVA „SUNCE“ GORNJI MILANOVAC 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 5 objekata u gradu, a na prigradskom području 2, od toga jedan na Rudniku i drugi u Pranjanima. U prostorijama škola u Gornjem Milanovcu postoje 8 grupa u kojima se odvija pripremni predškolski program. Vaspitno-obrazovni rad sa preko hiljadu mališana realizuje 84 vaspitača, 20 medicinskih sestara, tri stručna saradnika i dva saradnika. Predškolska ustanova „Sunce“ Gornji Milanovac ima 167 zaposlenih, različitih stručnih profila. Delatnost Ustanove ostvaruje se u skladu sa Ustavom, Zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ratifikovanim međunarodnim konvencijama. Prema evidenciji Zavoda za statistiku, na području Gornjeg Milanovca ima 2160 dece uzrasta od 1 do 6,5 godina. Adaptacijom prostora u OŠ „Momčilo Nastasijevič“ procenat dece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem je znatno uvećan, naročito u ponudi celodnevnog boravka. Vaspitno obrazovni rad sa decom organizuje se u grupama jaslenog uzrasta od 1-2 i od 2-3 godine, kao i vaspitnim grupama od 3-5,5 godina, kao i mešovite grupe od 1-3 godine i od 3 godine do polaska na pripremni predškolski program. Pripremni predškolski program je deo redovnog programa Ustanove (5,5-6,5 godina) u celodnevnom ili četvoročasovnom trajanju. Radne jedinice su kombinovanog karaktera (jasle i vrtić), osim objekata na Rudniku u kojem je formirana mešovita grupa i druga grupa na pripremnom predškolskom programu i objektu 4 koji je namenjen isključivo deci pripremno predškolskog uzrasta.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Sunce“ Gornji Milanovac na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.