ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA, RS/EU – PRAKSA”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA, RS/EU – PRAKSA”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: “FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA, RS/EU – PRAKSA” 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2023. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: PRAĆENJE, IZVEŠTAVANJE ZA 2022. GODINU, AŽURIRANJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE I ULOGA INTERNE REVIZIJE U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI/EVROPSKOJ UNIJI . Seminar je održan u periodu od 21-24. marta 2023. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima ažuriranje dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole, imenovanja Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad), zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, sistem upravljanja i kontrole Evropskoj uniji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Za učesnike seminara pripremljena je studija slučaja i primeri iz prakse koji su sadržali niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati. U konstruktivnoj diskusiji učesnici su saznali koje su veštine, znanja i alati potrebni za utvrđivanje nepravilnosti, koja je njihova uloga u sistemu upravljanja nepravilnostima (iz ugla rukovodstva, zaposlenih i internih revizora) i kako uspostaviti važne preventivne kontrole koje utiču na rizik prevare.

Takođe, dati su primeri iz prakse kod donošenje internog akta kod Naručioca, očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije, identifikovanja postojećih kontrola u internoj reviziji, ocene kontrole i donošenja revizorskih zaključaka. Održana je radionica popunjavanja godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije.

Učesnici seminara prošli su sa predavačem sledeće teme: standardi IIA Global za rukovođenje funkcijom interne revizije, obaveze u propisima Republike Srbije za rukovođenje radom interne revizije u javnom sektoru, programi za obuku rukovodilaca u javnom sektoru i dati su primeri iz prakse interne revizije u javnom sektoru. Cilj predavanja je: bolje razumevanje propisa koji regulišu uspostavljanje i funkcionisanje interne revizije u javnom sektoru i standarde interne revizije IIA Global; bolje razumevanje obaveza i značaj rukovođenja IR, planiranja i spremnost za rad na poslovima pripreme, realizacije i usklađivanja planova IR; bolje razumevanje značaja, dužnosti i ovlašćenja rukovodioca IR i internih revizora u oblasti praćenja izvršenja preporuka; prepoznavanje značaja funkcije interne revizije u cilju unapređenja poslovanja korisnika javnih sredstava, odnosno korišćenja javnih sredstava u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti (delotvornosti); spremnost za dalji razvoj i usavršavanje svojih veština rukovođenja u javnom sektoru; prihvatanje smernica i planova Centralne jedinice za harmonizaciju za stalno stručno usavršavanje OIRJS po Programu za 2023.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji. Drago nam je što smo u prilici da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava. Time se ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

  • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Prof. dr. Svetislav Paunović
  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.