Početna radionica Centar za stručno usavršavanje Čačak

Početna radionica Centar za stručno usavršavanje Čačak

Početna radionica Centar za stručno usavršavanje Čačak 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Centra za stručno usavršavanje Čačak sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Centra za stručno usavršavanje Čačak.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Centri za stručno usavršavanje uspostavljeni su kroz projekat Stručnog usavršavanja obrazovnog kadra (Professional Development Project – PDP), zahvaljujući memorandumu o razumevanju, potpisanom 24. jula 2003. godine između vlada Švajcarske – Agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Republike Srbije – Ministarstva prosvete.

Centar za stručno usavršavanje Čačak je institucija državne službe osnovana od strane grada Čačka, u skladu sa dokumentom Strategije Ministarstva prosvete Republike Srbije.

U Centru za stručno usavršavanje Čačak se strategija stručnog usavršavanja u regionu primenjuje i sprovodi u skladu sa strategijom koju je razvio Centar za profesionalni razvoj u Beogradu, a u saradnji sa drugim bitnim činiocima u obrazovanju. Centar za stručno usavršavanje Čačak u saradnji sa Školskom upravom u Čačku priprema godišnji  program rada i sprovodi programe od javnog i posebnog interesa.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na ažuriranju dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno ažurirana dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Centra za stručno usavršavanje Čačak na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.