Početna radionica JP „Ljubičevo“

Početna radionica JP „Ljubičevo“

Početna radionica JP „Ljubičevo“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe JP „Ljubičevo“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JP „Ljubičevo“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

JP „Ljubičevo“ je jedina državna ergela u Republici Srbiji i najstarija na teritoriji uže Srbije. Osnovana je 1853. godine po naređenju kneza Miloša. Nalazi se na desnoj obali Velike Morave u prigradskom naselju Ljubičevo, najmlađoj mesnoj zajednici u Gradu Požarevcu, osnovanoj 2009. godine. Kompleks JP „Ljubičevo” poseduje 350 hektara zemljišta, padoke, manjež i štale. Od ukupne površine zemljišta 110 hektara je pod livadama i zelenim površinama, dok se 260 hektara obrađuje, jednim delom za ishranu konja, a višak se prodaje. Danas se u JP „Ljubičevo“ uzgajaju engleski punokrvni konji, jedni od najskupljih i najboljih rasa na svetu.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe JP „Ljubičevo“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.