Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa – IFKJ u Republici Srbiji“

Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa – IFKJ u Republici Srbiji“

Održan jednodnevni seminar: „Dobra praksa – IFKJ u Republici Srbiji“ 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni seminar u organizaciji Centra za stručno usavršavanje Čačak, a u saradnji sa Gradskom upravom Grada Čačka, 14.3.2023. godine. Seminar je namenjen svim korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, a prisustvovali su zaposleni iz ustanova Moravičkog okruga.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sledeće teme:

 • Interna finansijska kontrola u javnom sektoru – Poglavlje 32 (Finansijski nadzor):
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji;
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – COSO okvir;
  • Bitni koraci u izradi, praćenju i ažuriranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole;
  • Uloga interne revizije i DRI-a.
 • RADIONICA – Popunjavanje godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije:
  • Godišnji izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2022. godinu;
  • Godišnji izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2022. godinu.

Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade, implementacije i ažuriranja dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Na radionici je dat naglasak na što realnijem popunjavanju godišnjih izveštaja o stanju interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji od strane rukovodioca zaduženog za FUK, radne grupe za FUK, rukovodioca KJS i internog revizora/jedinice za internu reviziju. Na ovaj način se omogućava priprema sopstvenog Akcionog plana za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole za naredni period razmatrajući sve slabosti, pitanja ili tvrdnje koje korisnici javnih sredstava smatraju da je neophodno unaprediti. Da bi se stekla realnija slika o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u praksi, potrebno je uzeti u obzir internu proveru koju obavlja interna revizija i eksternu proveru koje obavljaju Državna revizorska institucija (DRI) i Budžetska inspekcija. Na ovaj način se omogućava da Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije ima svu potrebnu dokumentaciju za sagledavanje kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Krajnji cilj Centralne jedinice za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije je da se izvrši procena postojećeg sistema finansijskog upravljanja i kontrole, sprovede evaluacija i podrže korisnici javnih sredstava u ispunjavanju međunarodnih standarda interne kontrole na odgovarajući i najsvrsishodniji način, radi sticanja uveravanja da je sistem finansijskog upravljanja i kontrole uspostavljen, da pravilno funkcioniše i da je u skladu sa principima COSO okvira.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavači na jednodnevnom seminaru:

 • Nalvedina Rukavina, ing.
 • Nemanja Radović, mast. ekon.

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.