Održan četvorodnevni seminar: „Interne finansijske kontrole u Republici Srbiji i IPA zemljama”

Održan četvorodnevni seminar: „Interne finansijske kontrole u Republici Srbiji i IPA zemljama”

Održan četvorodnevni seminar: „Interne finansijske kontrole u Republici Srbiji i IPA zemljama” 1024 768 predrag

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicom na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA) REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“. Seminar je održan u periodu od 7.-10. juna 2022. godine u Hotelu Stara Planina.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodova – Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima preporuke interne revizije kao osnov za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i IPA zemljama i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru detaljno su upoznli učesnike seminara sa važnošću interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije (finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija) u odnosu na sistem upravljanja i kontrole (MCS) u IPA fondovima.

Obrađene su nepravilnosti u sistemu upravljanja sredstvima Evropske unije. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da zajedno sa predavačem prođu javne nabavke u Evropskoj uniji, predstavljanje praktičnog vodiča PRAG procedura ugovaranja pomoći Evropske unije trećim zemljama. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI) – tri linije odbrane. Na semunaru učesnicu su imali radionicu na kojoj su imali mogućnost da se upoznaju sa formiranjem i upravljanjem timom (radna grupa za uvođenje i razvoj sistema finansijskog upravljanja i kontrole i timom za reviziju).

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

  • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.