Dvodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava

Dvodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava

Dvodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting održao je dvodnevni seminar namenjen korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji na temu:

“MESTO I ULOGA INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI”.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima sledeće teme:

 • IFKJ i sistem finansijskog upravljanja i kontrole u JLS,
 • Posebne funkcionalne kompetencije za poslove rukovođenja u lokalnoj samoupravi,
 • Povezanost sistema finansijskog upravljanja i kontrole sa programskim budžetom i CAF (eng. Common Assessment Framework),
 • Odgovornost rukovodilaca KJS u JLS,
 • Mogućnost primene principa odgovornosti u praksi rada lokalne samouprave,
 • Primena principa predvidljivosti, efikasnosti i delotvornosti u praksi rada lokalne samouprave,
 • Ulogu i odgovornost interne revizije u javnom sektoru,
 • Osnovni koncepti i principi interne revizije – međunarodni standardi,
 • Izazovi u uspostavljanju funkcije interne revizije u JLS,
 • Upoznavanje i razumevanje tehnike vođenja razgovora i efektivne komunikacije, značaja veština i odnosa sa licima odgovornim za upravljanje u procesu revizije,
 • Unapređivanje znanja o rizicima, kontrolama i poslovnim procesima,
 • Propisani načini uspostavljanja funkcije interne revizije i dosadašnja praksa,
 • Dosadašnja iskustva i budući zahtevi i promene,
 • Ključna obeležja i odnosi interne i eksterne revizije (DRI i komercijalne).

Takođe, na dvodnevnom seminaru učesnicu su imali radionice:

 • Popunjavanje Godišnjeg izveštaj o obavljenim revizijama i aktivnostima interne revizije za 2021. godinu,
 • Popunjavanje Godišnjeg izveštaj o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole za 2021. godinu.

Svim učesnicima seminara je ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru predočio važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za rad interne revizije.

Predavači na dvodnevnom seminaru:

 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Zadovoljstvo nam je da vidimo veliki broj osoba na rukovodećim pozicijama koji prepoznaju ove oblasti kao potrebu i efikasan alat za upravljanje i unapređenje poslovanja korisnika javnih sredstava.     ‌

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.