ODRŽAN JEDNODNEVNI IN-HOUSE SEMINAR JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

ODRŽAN JEDNODNEVNI IN-HOUSE SEMINAR JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD

ODRŽAN JEDNODNEVNI IN-HOUSE SEMINAR JKP „PARKING SERVIS“ BEOGRAD 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting održao je jednodnevni in-house seminar namenjen rukovodstvu i članovima Nadzornog odbora u Javnom komunalnom preduzeću za javne garaže i parkirališta „Parking servis” Beograd na temu: „KORPORATIVNO UPRAVLJANJE“. Osnovna delatnost Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd je upravljanje, korišćenje i održavanje javnih parkirališta i garaža u Beogradu. Na teritoriji 10 gradskih opština nalazi se oko 30.000 parking mesta u zoniranom području, a vozačima je na raspolaganju i oko 9.250 parking mesta u garažama i na parkiralištima.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima kroz: korporativno upravljanje i izveštavanje, liderstvo u upravljačkim strukturama, motivaciju i modele nagrađivanja i kroz primenu agilnih metoda menadžmenta.

Jedna od opšteprihvaćenih definicija korporativnog upravljanja jeste da se ono odnosi na strukture i procese potrebne za vođenje i kontrolu nad kompanijom, strateški posmatrajući odnose između menadžera, članova Nadzornog odbora i odbora direktora, vlasnika/akcionara i ostalih zainteresovanih strana. Iako su određeni stubovi na kojima se temelji korporativno upravljanje sadržani u zakonima i regulatornim odredbama, korporativno upravljanje je mnogo više od usklađenosti sa važećim propisima i opštim standardima. Korporativno upravljanje je važno s obzirom da donosi stvarne koristi kompanijama i finansijskim institucijama i utvrđuje jasan okvir za definisanje i postizanje korporativnih ciljeva.

Uspostavljanje i unapređenje korporativnog upravljanja uočeno je kao važan segment procesa poboljšanja upravljanja u javnim preduzećima, a koje posledično dovode do povećanja ekonomske efikasnosti ovih preduzeća.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo i nova znanja iz ove oblasti rukovodstvu i  članovima Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd.

Predavači na jednodnevnom in-house seminaru bili su:

  • Prof. dr Svetislav Paunović
  • Nalvedina Rukavinaing.
  • Nemanja Radovićmaster ekonomista

Zahvaljujemo se rukovodstvu i članovima Nadzornog odbora  Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis” Beograd na gostoprimstvu i uspešnoj saradnji.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.