Početna radionica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodstvo i članove radne grupe Elektrotehničkog fakulteta sa izradom dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Elektrotehnički fakultet je danas vrhunska obrazovna i naučna institucija u Republici Srbiji za oblast elektrotehnike i računarstva, koja obavlja delatnosti za koje je registrovana u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, Zakonom o naučno-istraživačkoj delatnosti i drugim važećim propisima. Delatnosti kojima se bavi Elektrotehnički fakultet preciznije su definisane Statutom Elektrotehničkog fakulteta i Statutom Univerziteta u Beogradu.

Elektrotehnički fakultet obavlja svoju obrazovnu delatnost kroz četiri studijska programa:

  • dva programa osnovnih akademskih studije,
  • jedan program master akademskih studija,
  • jedan program doktorskih akademskih studija.

Studijski programi za sva tri nivoa studija su usvojeni po proceduri koju propisuju Zakon o visokom obrazovanju, Statut Univerziteta u Beogradu i Statut Elektrotehničkog fakulteta.  Nastavne planove i programe je usvojilo Nastavno-naučno veće Fakulteta, a prihvatilo ih je Veće grupacije tehničko-tehnoloških nauka Univerziteta u Beogradu i Senat Univerziteta u Beogradu.

Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta na svojoj XXXVII sednici, održanoj 12. aprila 2008. godine utvrdila je da su ispunjeni svi uslovi propisani članom 16 Zakona o visokom obrazovanju i na osnovu toga Elektrotehničkom fakultetu izdala Uverenje o akreditaciji visokoškolske ustanove i Uverenja o akreditaciji njena četiri studijska programa. Elektrotehnički fakultet pripada grupi fakulteta koji su akreditovani u prvom akreditacionom ciklusu.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se članovima Radne grupe kao i rukovodstvu Elektrotehničkog fakulteta na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.