POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“

POČETNA RADIONICA ANSAMBL NARODNIH IGARA I PESAMA SRBIJE „KOLO“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Ansambl je počeo sa radom 15. maja 1948. godine da bi već 29. novembra 1948. godine premijerno stupio na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i tamburaškog orkestra Radio Beograda. Tako je već na prvom nastupu započeo saradnju sa reprezentativnim umetničkim institucijama Srbije što će postati i tradicija. Ansambl postaje prava umetnička reprezentacija i od prvog dana okuplja najeminentnije stručnjake iz oblasti tradicionalne igre, muzike i pesme.

Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ je ustanova kulture koja obavlja poslove postavljanja na scenu i izvodi koreografska dela narodne igre; izvodi tradicionalno narodno pevanje; izvodi narodne melodije na tradicionalnim instrumentima; istražuje na terenu narodne običaje i obrede izražene igrom, melodijom i pesmom; narodne običaje i obrede obrađuje za scensko izvođenje; na terenu istražuje autentične narodne pesme, melodije i igre; narodne pesme, melodije i igre prilagođava scenskom izvođenju; obrađuje i sistematizuje prikupljenu etnografsku građu, prikuplja na terenu originalnu narodnu nošnju, instrumente i rekvizite; prema prikupljenoj građi i nošnjama vrši rekonstrukciju nošnji i stilizuje ih kao kostim za scensko izvođenje, organizuje stručne skupove, predavanja i seminare za stručnu i naučnu javnost; izdaje publikacije, video i tonske zapise umetnosti narodnih igara.

Od osnivanja do danas Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“  istrajao je u nastojanju da narodnu igru podigne na nivo visoke umetničke interpretacije. Programi Ansambl narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“  u mnogome predstavljaju uzor, model scenskog etnoprikazivanja, objedinjujući osnovne vrednosti tradicionalne kulture. U radu se uvek polazilo od autentičnog stvaralaštva i izdvajalo se ono što je srž i jezgro narodne umetnosti. Dela se obrađuju uz punu odgovornost prema narodnom stvaraocu i prilagođavaju scenskim uslovima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Ansamblа narodnih igara i pesama Srbije „KOLO“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.