Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka

Početna radionica Centar za socijalni rad grada Čačka 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Centra za socijalni rad grada Čačka o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje.

Definisanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK).

Centar za socijalni rad grada Čačka je ključna ustanova socijalne zaštite koja odlučuje o ostvarivanju prava i korišćenju usluga pojedincima i porodicama kojima je neophodna društvena pomoć i podrška radi savladavanja socijalnih i životnih teškoća i stvaranja uslova za zadovoljenje osnovnih životnih potreba. Socijalna zaštita je organizovana društvena delatnost od javnog interesa, čiji je cilj pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu kako pojedinaca, tako i porodica, kao i sprečavanje nastajanja i otklanjanja posledica socijalne isključenosti. Centar za socijalni rad, u postupku rešavanja zahteva i ostvarivanja pojedinih prava građana od opšteg interesa u socijalnoj zaštiti, izvršava obimne i raznovrsne stručne poslove. Pored poslova javnih ovlašćenja iz nadležnosti Republike Srbije, Centar obavlja poslove u sladu sa Odlukom o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti iz nadležnosti grada Čačka. Jedan od bitnih elemenata delatnosti Centra je učestvovanje u poslovima planiranja i razvoja socijalne zaštite u jedinici lokalne samouprave.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom odžavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.