Održan četvorodnevni seminar na Staroj Planini

Održan četvorodnevni seminar na Staroj Planini

Održan četvorodnevni seminar na Staroj Planini 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting  održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama na dve najaktuelnije teme namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: “USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE” I “NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI”. Seminar je održan u periodu od 14.-17. septembra 2021. godine u Hotelu Stara Planina.

„USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK-A SA NAGLASKOM NA UPRAVLJANJE RIZICIMA, NEPRAVILNOSTIMA I KONTROLA OD STRANE INTERNE REVIZIJE“

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca.

Na semunaru učesnicu su imali radionicu na kojoj su imali mogućnost da se detaljno upoznaju sa izradom procesa i procedura, Registra rizika i Strategije upravljanja rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole.

Svim učesnicima seminara su ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru predočili  važnu ulogu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Dati su praktični primeri iz prakse čime se omogućilo bolje razumevanje važne uloge izrade dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole i njene kontrole od strane interne revizije i Državne revizorske institucije (DRI).

Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a.

Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava i ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Predavači:

  • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
  • Nalvedina Rukavina, ing.
  • Nemanja Radović, master ekonomista

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

Učesnici seminara prošli su sa predavačima pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora. U ovom delu predavanja održana je i radionica rad na Portalu javnih nabavki.

Predavači:

  • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
  • Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.