Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić”

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić”

Početna radionica OŠ “Vuk Karadžić” 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj online radionici upoznali su Rukovodioca radne grupe OŠ “Vuk Karadžić” sa revizijom dokumentacije postojećeg sistema Finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i implementaciji novih poslovnih procesa i procedura. Kvaliteno izrađena i revidirana dokumentacija (procesi, procedure i registar rizika) u skladu sa novonastalim promenama Pravilnika omogućava funkcionalan sistem Finansijskog upravljanja i kontrole.

OŠ “Vuk Karadžić” je moderna, savremeno koncipirana škola koja nudi kvalitetan program, neguje atmosferu tolerancije i konstruktivne komunikacije, koja je u stanju da odgovori potrebama vremena i prati naučno-tehnološka dostignuća. Škola u kojoj se uči kako da se uči, timski stvara, demokratski komunicira, zajednički savlađuju prepreke, uvažavaju i poštuju različitosti, razvija odgovornost, inicijativnost, podstiče radoznalost i kreativnost i omogućuje svestrani razvoj ličnosti deteta. Podržava savremene metode učenja i koristi informaciono-komunikacione tehnologije u nastavnoj praksi, osposobljavajući učenika za samostalno učenje ali i primenu znanja stečenih u školi u daljem školovanju i životu. Posebnu pažnju posvećuje bezbednosti učenika i dobroj disciplini stvarajući sigurno i prijatno okruženje u kome deca stiču funkcionalna i trajna znanja. Kontinuirano se ulaže u profesionalni razvoj nastavnog kadra i osavremenjivanje nastavnog procesa i povećanje postignuća učenika.

Smatrajući školu središtem obrazovnog, kulturnog i duhovnog života kao i ključnom za formiranje odgovorne, demokratske i svestrane ličnosti, OŠ “Vuk Karadžić” sarađuje sa svim relevantnim obrazovno-naučnim i kulturnim institucijama kao i sa lokalnom zajednicom.

Usled otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo prouzrokovanih pandemijom virusa COVID-19, uvek nalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Nastojaćemo sa ovim trendom održavanja online radionica na obostrano zadovoljstvo.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu radne grupe na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.