Početna radionica Muzej Nikole Tesle

Početna radionica Muzej Nikole Tesle

Početna radionica Muzej Nikole Tesle 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Muzeja Nikole Tesle o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Muzeja Nikole Tesle.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Muzej Nikole Tesle u Beogradu je otvoren za javnost 20. oktobra 1955. godine i bio je prvi tehnički muzej u Jugoslaviji. Ovom prilikom predstavljena je stalna postavka na kojoj su posetioci mogli posmatrati verno izrađene modele po Teslinim nacrtima.

Godinu 1957. možemo smatrati početnom godinom muzeološke delatnosti Muzeja Nikole Tesle, jer je tek tad, urnom koja je doneta u muzej, bila upotpunjena stalna postavka. Od 9. oktobra 1969. muzej je u vlasništvu grada Beograda, jer su odlukom objavljenom u Službenom listu SFRJ, sporazumno preneta osnivačka prava i obaveze sa Federacije na grad Beograd.

Muzej Nikole Tesle je danas po svemu jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, a i u svetu. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu Nikole Tesle. Poseduje sledeće izuzetno vredne kolekcije:

  • Preko 160.000 originalnih dokumenata,
  • Preko 2000 knjiga i časopisa,
  • Preko 1200 istorijsko-tehničkih eksponata,
  • Preko 1500 fotografija i staklenih fotoploča originalnih tehničkih,
  • Preko 1000 planova i crteža.

Uviđajući univerzalni značaj Nikole Tesle i njegovog stvaralaštva, Unesko je 2003. godine Teslinu arhivu, kao deo pokretnog dokumentarnog nasleđa čovečanstva, uvrstio u Registar „Pamćenje sveta“, što predstavlja najviši oblik zaštite nekog kulturnog dobra. Na nacionalnom nivou, Narodna skupština Republike Srbije je 2005. godine donela Odluku o utvrđivanju arhivske građe koja se čuva u Muzeju Nikole Tesle kao Lični fond Nikole Tesle, za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

U osnovne mere zaštite bilo koje vrste dokumentarnog materijala, svakako spadaju mere fizičke zaštite, pa je u skladu sa tim arhivska građa Muzeja prepakovana u nove omote i kutije, izrađene po najvišim standardima, projektovane su i nabavljene posebne klimatizovane komore za konačno odlaganje i čuvanje arhivske građe i pokrenut projekat za njenu konzervaciju i restauraciju.

Poseban vid zaštite predstavlja i digitalizacija dokumentarnog materijala. Sprovođenjem postupka digitalizacije dobijene su kopije koje se mogu koristiti umesto originala. Celokupna građa Muzeja je digitalizovana, a potom i mikrofilmovana. Ovim postupkom je trajnost građe za buduće generacije osigurana. Muzej Nikole Tesle, kao kompleksna ustanova zaštite kulturnih dobara, prihvata viziju „trajne i univerzalne dostupnosti dokumentarnog nasleđa“ kao cilj kome teži, ali svakako deli sudbinu mnogih sličnih ustanova u pogledu specifičnih ograničenja po pitanju dostupnosti svih delova pokretne zaostavštine Nikole Tesle.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Muzeja Nikole Tesle na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.