Početna radionica „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin

Početna radionica „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin

Početna radionica „Javno preduzeće za urbanizam“ Zrenjanin 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin sa izradom dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Odlukom Skupštine opštine donetom juna 1991. godine osnovano je Javno preduzece „Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina“ Zrenjanin, prestao je da postoji Fond gradevinskog zemljišta, komunalne delatnosti i puteva u opštini Zrenjanin i Društveno preduzece „Zavod za urbanizam“. Osnovni razlog za osnivanje Direkcije je u tome što se smatralo da će službe koje se bave planiranjem i uređenjem prostora postati efikasnije ako svoje poslove obavljaju u okviru jedne institucije.

Odlukom o osnivanju „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin („Službeni list grada Zrenjanina“, broj 31/2016) Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju i uređenja grada Zrenjanina” Zrenjanin upisano u registar Agencije za privredne registre pod matičnim brojem 08314659, promenilo je naziv u „Javno preduzeće za urbanizam” Zrenjanin i nastavlja sa radom u skladu sa odredbama ove Odluke.

Zrenjanin je grad sa dugom urbanističkom tradicijom, više od 50 godina. Generalni plan iz 2008. godine je plan prostornog uređenja koji je utemeljen na načelima održivog razvoja i optimalnog korišćenja prostora. To je plan „nove generacije“ gde su odbačeni tradicionalni pristupi planiranja, uz veću fleksibilnost i uvažavanje inicijative investitora, predstavlja opredeljenja trenutka u kome je nastao, a zasniva se na koncepciji razvoja grada Zrenjanina kao modernog evropskog grada sa dinamičnim privrednim razvojem i „otvoren“ prema okruženju.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe „Javnog preduzeća za urbanizam“ Zrenjanin na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.