Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš

Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš

Početna radionica Univerzitetski klinički centar Niš 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su upravu, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Univerzitetskog kliničkog centra Niš o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Univerzitetskog kliničkog centra Niš.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Univerzitetski Klinički centar Niš u Nišu je republička ustanova osnovana 14.11.1990. godine, druga je po veličini u Srbiji i opslužuje ceo jugoistok i jug Srbije, sa oko tri miliona stanovnika. Ustanova je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu, u kojoj u nastavi i obrazovanju novih kadrova učestvuje i oko 240 stručnjaka zaposlenih u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš, koji su na fakultetu nastavnici i saradnici. Sa svojom 41 organizacionom jedinicom, Univerzitetski Klinički centar Niš predstavlja jedinstven zdravstveno-obrazovni i naučnoistraživački sistem. Univerzitetski Klinički centar Niš raspolaže sa 1.525 ležajeva.

U organizacionom smislu, od 41 organizacione jedinice 28 su organizovane kao klinike, 8 kao centri, 1 kao bolnička banka krvi, 4 kao službe i 1 kao jedinica za internu reviziju. U Univerzitetskom Kliničkom centru Niš zaposlen je 3.261 radnik, od čega je 2.639 zdravstvenih i 622 nemedicinska radnika. Od 2.639 zdravstvenih radnika – 802 je lekara, 4 farmaceuta, 37 saradnika, 1.796 medicinskih sestara i tehničara. Stručnjacima Univerzitetskog Kliničkog centra Niš je omogućeno da se usavršavaju u najeminentnijim svetskim centrima, a vodeći svetski stručnjaci su gostujući profesori. Pored lečenja pacijenata, organizovana je edukacija medicinskih kadrova svih profila i naučnoistraživački rad u skladu sa najvišim standardima i sopstvenim specifičnostima. Godišnje se u Univerzitetskom Kliničkom centru Niš, čiji je kapacitet 1.525 bolničkih postelja, hospitalizuje 55.332 bolesnika i izvrši više od 684.500 specijalističkih pregleda.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se upravi, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Univerzitetskog kliničkog centra Niš na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.