ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA”

ODRŽAN ČETVORODNEVNI SEMINAR: „IFKJ OD IZRADE DOKUMENTACIJE FUK-A DO REVIZIJE RS/EU – PRAKSA” 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting održao je četvorodnevni interaktivni seminar sa primerima iz prakse na kome su obrađene najaktuelnije teme u 2022. godini namenjene korisnicima javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji: INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU OD IZRADE DOKUMENTACIJE DO REVIZIJE UZ KONTROLU KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI I SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE U EVROPSKOJ UNIJI.  Seminar je održan u periodu od 15-18. novembra 2022. godine u Hotelu Buket na Zlatiboru.

Učesnicima seminara uručena su uverenja o kontinuiranom profesionalnom usavršavanju i ostvarivanju bodovaPravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 15/19).

Učesnici seminara prošli su sa predavačima izradu dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontole, imenovanja Rukovodioca i radne grupe FUK-a (grupe, timovi i timski rad), zakonsku regulativu u Republici Srbiji sa osvrtom na Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019), COSO okvir, upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji, vezu interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji, sistem upravljanja i kontrole Evropskoj uniji i upravljanje nepravilnostima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole sa modelom Obrazaca. Stručni tim SEVOI Financial Consulting izradio je Obrasce za upravljanje nepravilnostima unutar implementiranog sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Obrasci su izrađeni na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema finansijskog upravljanja i kontrole. Za učesnike seminara pripremljeni su primeri iz prakse koji su sadržali niz nepravilnosti i indikatora prevare u poslovnom procesu i pratećim aktivnostima, koje je neophodno prepoznati. Takođe, dati su primeri iz prakse kod donošenje internog akta kod Naručioca, očekivane kontrole u postupku javne nabavke kod Naručioca u postupku interne revizije, identifikovanja postojećih kontrola u internoj reviziji, ocene kontrole i donošenja revizorskih zaključaka. Cilj nam je da pomognemo, olakšamo i prenesemo dugogodišnje iskustvo iz ove oblasti rukovodstvu korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji. Na ovaj način omogućava se donošenje efikasnih i efektivnih mera za umanjenje rizika od nepravilnosti i podizanje opšte svesti rukovodstva i zaposlenih u KJS o upravljanju nepravilnostima. Ovlašćeni interni revizori u javnom sektoru detaljno su upoznli učesnike seminara sa važnošću interne finansijske kontrole u javnom sektoru Republike Srbije (finansijsko upravljanje i kontrola i interna revizija) u odnosu na sistem upravljanja i kontrole u Evropskoj uniji.

Učesnici seminara prošli su sa predavačima kontrolu kvaliteta interne revizije u javnom sektoru Republike Srbije i dati su primeri iz prakse koji se odnose na uporednu analizu sprovedene kontrole Evropske komisije, Kancelarije za reviziju, Centralne jedinice za harmonizaciju i Državne revizorske institucije. Takođe, učesnici seminara su imali priliku da se detaljno upoznaju sa sistemom finansijskog upravljanja i kontole u kontekstu upravljanja sredstvima EU.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo učesnicima seminara praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava u Republici Srbiji, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo prednosti kvalitetno izrađene dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole čime se omogućava implementacija istog sistema od strane Rukovodioca korisnika javnih sredstava, ostvaruje čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima, što za krajnji rezultat omogućava internim revizorima kvalitetno obavljanje posla.

Predavači na četvorodnevnom seminaru:

 • Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Svetlana Novaković, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
 • dr Svetislav Paunović
 • Nalvedina Rukavinaing.
 • Nemanja Radović, master ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.     ‌

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.