POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA

POČETNA RADIONICA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA NIŠA 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure JP Direkcije za izgradnju Grada Niša.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša je samostalno javno preduzeće osnovano od strane Grada Niša, radi trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa. Direkcija učestvuje u izgradnji objekata od posebnog značaja za Grad Niš. Ima isključivo pravo obavljanja poslova uređivanje građevinskog zemljišta u domenu vršenja stručnog nadzora, stručnog nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti i poslova upravljanja javnim putevima i zaštićenim područjima na teritoriji grada Niša.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša svoje poslovanje oslanja isključivo na primenu i sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata donetih od strane republičkih, ali i organa lokalne samouprave, kojima je regulisana delatnost koja joj je poverena, a u cilju efikasnog i blagovremenog zadovoljavanja potreba građana. JP Direkcija za izgradnju Grada Niša ima veliku odgovornost u realizaciji graditeljskih programa, kao i obavezu promišljene, stručne projekcije budućeg razvoja Grada, imajući u vidu brojne i opravdane zahteve i potrebe građana. Počev od svog osnivanja pa sve do danas, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša posluje pre svega u korist građana. Vodeći izgradnju komunalnih objekata i objekata infrastrukture, JP Direkcija za izgradnju Grada Niša gradi funkcionalne, kvalitetne i moderne objekte, primenjujući najsavremenija dostignuća struke, uz pažljivo i racionalno raspolaganje sredstvima građana.

JP Direkcija za izgradnju Grada Niša nastoji da Niš postane moderan evropski grad. Ne odustajući od te namere, preduzeće i svi njeni zaposleni posvećeni su gradu, njegovom funkcionisanju i izgledu. Svojim radom menja izgled Niša, približavajući ga idealu modernog grada 21. veka, okrenutog i podređenog građanima i njihovim potrebama, u skladu sa najvišim kriterijumima funkcionalnosti i estetike. Kako je svaka generacija dala gradu svoj graditeljski pečat, sasvim su opravdana očekivanja da će i naredne to činiti.

Ostvarivanje zadataka definisanih od strane osnivača Grada Niša, kroz efikasnu i kvalitetnu realizaciju, u svom domenu, godišnjeg Programa uređivanja građevinskog zemljišta i održavanja komunalne infrastrukture i programa upravljača puta. Preduzeće nastoji da dostigne što je moguće viši nivo kontinuiranog razvoja i unapređenja osnovne delatnosti preduzeća, što svakako znači i stabilno i kvalitetno zadovoljavanje potreba stanovništva i drugih korisnika usluga na teritoriji grada Niša.

Neizmerno nam je zadovoljstvo što imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, što možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi  dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe JP Direkcije za izgradnju Grada Niša na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.