Održan četvorodnevni seminar

Održan četvorodnevni seminar

Održan četvorodnevni seminar 1024 768 Zoran Grubiša

SEVOI Financial Consulting  i TENDER TEAM u saradnji sa Ugovornom privrednom komorom za razvoj socijalnog predužetništva i društveno odgovornog poslovanja uspešno su održali seminar na temu: “IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA, NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I SMERNICE ZA OSOBU ZA NEPRAVILNOSTI (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA)”. Seminar je održan u periodu od 08-11. septembra u hotelu Stara Planina.

IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Učesnici seminara su prošli sa predavačima pripremu finansijskih planova budžetskih korisnika zajedno sa obrascima za donošenje predloga finansijskih planova budžetskih korisnika. Date su smernice za izradu poslovanja javnih preduzeća, kao i praćenje sprovođenja programa.

Predavači:

 • Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista
 • Vesna Todosijević, diplomirani ekonomista 

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Učesnici seminara su prošli sa predavačima: pojmove, načela, izuzetke od primene Zakona o javnim nabavkama, pragove, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentaciju, jezik, valute, komunikaciju, postupke javne nabavke, tehnike i instrumente, posebne režime nabavke, rad na Portalu javnih nabavki, objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta, načine ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokaze, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođače, kriterijume za dodelu ugovora, dodelu, ugovor i okvirni sporazum, pripremu i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursnu dokumentaciju, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora, pravnu zaštitu, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita i posebna ovlašćenja Republičke komisije

Predavači:

 • Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
 • Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke

SMERNICE ZA OSOBU ZA NEPRAVILNOSTI (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA)

Učesnici seminara su prošli sa predavačima Zakonsku regulativu koja se odnosi na sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Takođe, date su: definicije i klasifikacija nepravilnosti, odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima, evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti i sistem izveštavanja o nepravilnostima

Predavači:

 • Doc.dr Snežana Maksimović
 • Nemanja Radović, master ekonomista
 • Tamara Đurđević, bacc.
 • Neferteta Pujić, diplomirani ekonomista

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim učesnicima seminara na pruženoj pažnji i unapred uspešnoj saradnji.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.