Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih

Početna radionica Osnovna škola za obrazovanje odraslih 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole za obrazovanje odraslih.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Osnovna škola za obrazovanje odraslih je verifikovana za ostvarivanje programa osnovnog obrazovanja odraslih ostvarivanjem nastavnog plana i programa o modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih u:

  • I ciklus – osnovno opismenjavanje i sticanje osnova funkcionalne pismenosti;
  • II ciklus – sticanje osnovnog obrazovanja i bazičnih intelektualnih i socijalnih kompetencija koje omogućavaju socijalnu integraciju, učenje i tranziciju ka tržištu rada;
  • III ciklus – sticanje osnovnog opšteg obrazovanja i stručnih kompetencija koje omogućavaju zaposlenje, omogućavaju ulazak na tržište rada i dalje stručno usavršavanje.

Ovaj vid obrazovanja namenjen je svim odraslim osobama starijim od 15 godina koji nisu nikada pohađali osnovno obrazovanje ili su ga prekinuli iz određenih razloga. Nakon završenog trećeg ciklusa ovog programa polaznici imaju mogućnost da se bave poslom za koji su osposobljeni na stručnim obukama u okviru FOOO-a, ili da nastave školovanje u srednjim školama. Osnovnu školu za obrazovanje odraslih od 2008. godine završilo je oko 300 polaznika.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole za obrazovanje odraslih na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.