Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča

Početna radionica Osnovna škola „22. decembar” Donja Trepča 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora, Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Donja Trepča se nalazi u zapadnomoravskoj kotlini. Rasuta je po padinama brda Vujan, Bukovik i Ostrice na udaljenosti 14 kilometara od Čačka. Naseljavanje ovog terena počelo je u 18. veku. Do 1897. godine roditelji koji su želeli da školuju svoju decu, morali su ih upisivati u školu u Mojsinju, jer u Donjoj Trepči nije postojala škola. Želja građanstva ovog mesta bila je da imaju svoju školu i 1897. godine otvorena je škola u Donjoj Trepči. Novoosnovana škola radila je u privatnoj zgradi, a 1912. godine podignuta je školska zgrada na zemljištu koje je kupljeno od Božidara Gojkovića. Donja Trepča je oslobođena 22. decembra. Odmah po oslobađanju školske zgrade su opravljene. Škola je počela da radi 1945. godine. Prvi Savet škole konstituisan je 8. marta 1965. godine. Šezdesetih godina u čačanskom kraju škole dobijaju svoja simbolična imena. U Donjoj Trepči na nekoliko sednica Saveta raspravljano je i o imenu škole. Prvobitno je bilo dogovoreno da se škola zove „Pali borci“. Najzad je 1969. godine rešeno da se ustanova nazove po datumu kada je ovo mesto oslobođeno od okupatora. I danas nosi taj naziv Osnovna škola „22. decembar“. Datum 22. decembar dugo je bio Dan JNA, ali je obrazloženo da taj dan treba da podseća na pale ratnike iz više vremenskih perioda. Danas škola ima i dva izdvojena odeljenja u Gornjoj Trepči i Stančićima. To su četvororazredne škole u kojima se nastava izvodi u kombinaciji dva razreda. U školi se izučavaju dva strana jezika engleski i francuski.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „22. decembar” Donja Trepča na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.