Početna radionica Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Građevinskog fakulteta o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Građevinskog fakulteta.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najveća visokoškolska i naučna ustanova iz oblasti građevinarstva i geodezije u Republici Srbiji i na teritoriji bivše Jugoslavije. Obuhvata aktivnosti u oblasti obrazovanja, istraživanja, međunarodne saradnje i saradnje sa privredom. Svoju svrhu postojanja Građevinski fakultet ostvaruje odgovarajućom strategijom dejstva, koja sadrži savremene principe i procedure za ostvarivanje misije, zasnovane na izvrsnosti.

Efikasno i efektivno ostvarivanje svrhe postojanja, strategije dejstva i standarda ponašanja zaposlenih, Građevinski fakultet ostvaruje stalnim inoviranjem racionalnih procedura, koji obezbeđuju uspešan rad i razvoj, u datom vremenu i uslovima, kao i moralnim principima, čiji je zadatak obezbeđenje uspešnog razvoja i rada u budućnosti.

Savremeni naučni, tehnički i tehnološki nivoi procesa rada i poslovanja, konkurentni razvijenim zemljama u svetu, doprinose stalnom povećanju ukupnog kvaliteta procesa rada na Građevinskom fakultetu, dobrobiti i životnog standarda na nivou zemalja razvijenog i bogatog sveta. Naučnu i istraživačku misiju realizuje primenom najbolje svetske prakse u ovim oblastima.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Građevinskog fakulteta na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.