Početna radionica Škola za osnovno i srednje obrazovanje „1. Novembar“

Početna radionica Škola za osnovno i srednje obrazovanje „1. Novembar“

Početna radionica Škola za osnovno i srednje obrazovanje „1. Novembar“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Škole za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar” u Čačku počela je s radom pod nazivom Specijalna škola davne 1974. godine kao osnovna škola za decu lako mentalno ometenu u razvoju. Tada je svoj deci čiji su mentalni, telesni, emocionalni i socijalni razvoj, rast i sazrevanje ometeni omogućen obrazovno-vaspitni rad po posebnim nastavnim planovima, programima i metodama sa posebno školovanim pedagoškim kadrom. Škola je primala decu iz još tri opštine: Gornji Milanovac, Lučani i Ivanjica. Škola dobija sopstveni prostor – novu školu 1. novembra 1977. godine. Produženi boravak počinje sa radom školske 1991/1992. godine, i ove školske godine otvorena su izdvojena odeljenja u Guči i Lučanima. Škola dobija ime „1. novembar” 1. oktobra 1993. godine. Od školske 1997/1998. godine osnovna škola „1. novembar” prerasta u Školu za osnovno i srednje obrazovanje i time proširuje svoju delatnost. Pored osnovnog obrazovanja počinje da se bavi i jednogodišnjim osposobljavanjem učenika za rad.

U timu sa logopedima i defektolozima psiholog prati napredovanje deteta kroz čitavo školovanje. Kroz psihodijagnostičku procenu psiholog prikuplja podatke o detetu, njegovom ponašanju, osobinama ličnosti, intelektualnim sposobnostima. Ovi podaci se koriste da bi se odabrao adekvatan tretman i unapredio kvalitet života svakog učenika. Psiholog intenzivno sarađuje sa nastavnicima, učestvuje u radu stručnih organa škole i ostvaruje saradnju i komunikaciju sa prosvetnim, socijalnim, zdravstvenim institucijama, nevladinim organizacijama, udruženjima roditelja i svima onima koji mogu da doprinesu razvoju učenika i škole uopšte.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Škole za osnovno i srednje obrazovanje „1. novembar“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.