Početna radionica Predškolska ustanova „Radost“

Početna radionica Predškolska ustanova „Radost“

Početna radionica Predškolska ustanova „Radost“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Predškolske ustanove „Radost“ sa ažuriranjem dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole, dinamici ažuriranja kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Predškolske ustanove „Radost“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet ažuriranja dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Predškolska ustanova „Radost” u Čačku obavlja delatnost vaspitanja i obrazovanja dece predškolskog uzrasta u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i posebnim Zakonom.

U okviru svoje delatnosti Ustanova obavlja poslove:

  • Nege i vaspitanja dece od 6 meseci do 3 godine;
  • Obrazovanje i vaspitanje dece od 3 godine do uključivanja u program pripreme za školu;
  • Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
  • Ishrane, nege, preventivno zdravstvene i socijalne zaštite dece predškolskog uzrasta.

Za ostvarivanje delatnosti Ustanova koristi 8 objekata (vrtić „Nadežda Petrović”, vrtić „Sunce”, vrtić „Majski cvet”, vrtić „Bambi”, vrtić „Radost 1“, vrtić „Radost 2”, vrtić „Boško Buha” i vrtić „Neven”). Četvoročasovni pripremni predškolski programa realizuje se na gradskom području (u sedištu ustanove) i na seoskom području (van sedišta ustanove). Program vaspitno obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 5,5 realizuje se u Trnavi, u adaptiranom prostoru mesne zajednice Trnava, program traje 6 sati dnevno. Ustanova realizuje vaspitno obrazovni rad u bolničkoj grupu na pedijatrijskom odeljenju čačanske bolnice kao i u Dečijem odmaralištu „Ovčar” u Ulcinju.

Kako bi se efikasnije organizovao rad i efikasnije ostvarivale osnovne delatnosti u ustanovi radne jedinice ustanove su podeljene na manje celine tj. organizacione jedinice. Za svaku jedinicu je određen rukovodilac, koji je odgovoran za protok informacija i realizaciju zadataka u okviru svoje radne jednice. Celodnevni boravak dece uzrasta do tri godine – jaslice su posebne organizacione celine kojima rukovode rukovodioci organizacionih jedinica medicinske sestre vaspitači. Rad sa decom uzrasta od tri godine do polaska u školu organizuju rukovodioci organizacionih jedinica vaspitači u posebnim organizacionim jedinicama kojih ima ukupno 8. O ishrani dece brine nutricionista, hrana se priprema u dve centralne kuhinje koje takođe predstavljaju posebne organizacione jedinice. O preventivno zdravstvenoj zaštiti dece stara se tim preventivnih sestare koje imaju svog koordinatora, a raspoređene su po objektima. Stručni saradnici bave se unapređivanjem vaspitno obrazovnog rada i pružanjem stručne pomoći deci, roditeljima i vaspitnom osoblju po pitanjima koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje. Stručni saradnici su: dva pedagoga, psiholog, logoped i pedagog fizičke kulture. Stručni saradnici čine posebnu organizacionu celinu. U Ustanovi postoje još dve organizacione jedinice: administrativno pravna služba i tehnička služba.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Predškolske ustanove „Radost“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.