Početna radionica Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca i članove Radne grupe Saobraćajnog fakulteta o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Saobraćajnog fakulteta.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu je najstarija i najviša obrazovna i naučna institucija u oblasti saobraćaja, transporta, logistike i komunikacija u našoj zemlji i regionu jugoistočne Evrope. Fakultet ima dugu i bogatu tradiciju. Počeci nastave iz oblasti saobraćaja na ovim prostorima vezuju se za 1950. godinu kad je Vlada FNRJ svojim ukazom osnovala Visoku saobraćajnu školu. Inženjeri potekli sa Saobraćajnog fakulteta ostvarili su mnoge značajne uspehe u organizaciji, upravljanju, projektovanju i razvoju saobraćajnih preduzeća i saobraćajnih sistema svih vidova u zemlji i inostranstvu, od kojih veliki broj spada u svetski priznata i poznata imena.

Saobraćajni fakultet edukuje studente koji stiču znanje i veštine iz železničkog, drumskog i gradskog saobraćaja i transporta, bezbednosti drumskog saobraćaja i transporta, logistike, vazdušnog i vodnog saobraćaja, telekomunikacionog i poštanskog saobraćaja, na tri nivoa studiranja. To su osnovne akademske studije, master akademske studije i doktorske akademske studije.

Efikasno i efektivno ostvarivanje svrhe postojanja, strategije dejstva i standarda ponašanja zaposlenih, Saobraćajni fakultet ostvaruje stalnim inoviranjem racionalnih procedura, koji obezbeđuju uspešan rad i razvoj, u datom vremenu i uslovima, kao i moralnim principima, čiji je zadatak obezbeđenje uspešnog razvoja i rada u budućnosti. Savremeni naučni, tehnički i tehnološki nivoi procesa rada i poslovanja, konkurentni razvijenim zemljama u svetu, doprinose stalnom povećanju ukupnog kvaliteta procesa rada na Saobraćajnom fakultetu.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu i članovima Radne grupe Saobraćajnog fakulteta na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.