Početna radionica Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu

Početna radionica Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su Rukovodioca finansijskog upravljanja i kontrole i članove Radne grupe Instituta za multidisciplinarna istraživanja o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Instituta za multidisciplinarna istraživanja.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Institut za multidisciplinarna istraživanja osnovan je 1970. godine kao Centar za multidisciplinarne studije, deo Univerziteta u Beogradu, sa ciljem da neguje istraživanje i edukaciju postdiplomaca u graničnim disciplinama i multidisciplinarnim naukama.

Institut za multidisciplinarna istraživanja bavi se interdisciplinarnim istraživanjima (osnovnim i primenjenim) u prirodnim, tehničko-tehnološkim i biotehničkim naukama u sledećim oblastima: materijali i hemijske tehnologije, životna sredina i obnovljivi izvori energije, ihtiologoja i akvakultura, nauka o zemljištu, biologija biljaka, biohemija, biofizika i neuronauke.

Prema Scopus-u od osnivanja do danas na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, 191 autor je publikovao preko 1550 naučnih radova. Veliki broj radova ostvaren je u saradnji sa 200 različitih institucija počevši od Srpske akademije nauka i umetnosti, Ruske akademije nauka, Kalifornijskog Univerziteta Berkli do Univerziteta u Tasmaniji. Institut je uvek negovao izvrsnost u nauci, multidisciplinarnost i kritički pristup metodama.

Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole. Zajedničkim radom na izradi dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole gradimo čvrst temelj ka ostvarivanju svih izazova i usklađivanju sa međunarodnim standardima interne kontrole. Takođe, kvalitetno izrađena dokumentacija sistema Finansijskog upravljanja i kontrole omogućava čvrst temelj za uspostavljanje dobrog načina upravljanja nepravilnostima.

Zahvaljujemo se Rukovodiocu finansijskog upravljanja i kontrole i članovima Radne grupe Instituta za multidisciplinarna istraživanja na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.