Početna radionica Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“

Početna radionica Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“

Početna radionica Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“ 1024 768 Zoran Grubiša

Zaposleni SEVOI Financial Consulting-a na početnoj radionici upoznali su direktora,  Rukovodioca i članove Radne grupe Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“ o važnosti izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole i implementaciji samog projekta, dinamici izrade kao i predstojećim koracima naše buduće saradnje. Takođe, jasno smo definisali sve procese i procedure Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“.

Utvrđivanjem terminskog plana na početnoj radionici podstičemo efikasnost i kvalitet izrade dokumentacije sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Škola u Bresnici osnovana je 1846.godine. Za proteklih 176 godina postojanja i rada škole u Bresnici, s promenama dužine školovanja, škola je bila dvorazredna, trorazredna, četvororazredna. Škola je nekoliko puta menjala ime. Zvanično se zvala: Osnovna bresnička škola, Narodna osnovna škola, Državna narodna škola, Osmogodišnja škola, Osnovna škola „Milutin Jovičić“, a od 1. septemra 2003. godine škola nosi ime Osnovna škola „Đeneral Marko Đ. Katanić“. Svoj procvat škola dostiže u dvadeset prvom veku. Renovirana je zadužbina đenerala Marka Đ. Katanića, đačka kuhinja je preuređena i za kulturnu i javnu delatnost, matična škola je prepokrivrena, obnovljeni su oluci, rekonstruisana je međuspratna konstrukcija, postavljena je nova elektroinstalacija, uvedeno je centralno grejanje, ozidana je kotlarnica, izgrađen je objekat mokrog čvora, opremljen je kabinet za informatiku, zamenjena je unutrašnja i spoljašnja stolarija u celom objektu matične zgrade, obnovljena je fasada, asvaltirano je i ograđeno školsko dvorište, preuređen je školski park i postavljena Eko staza zdravlja. Kontinuirano se nabavlja savremena oprema.

Interesovanje za saradnjom i unapređenjem poslovanja u odgovorno orijentisanim organizacijama uvek postoji i pored otežavajućih okolnosti u kojima se nalazimo usled pandemije virusa COVID-19. Pronalazimo način da svojim klijentima budemo maksimalno na raspolaganju koristeći moderne tehnologije. Neizmerno nam je zadovoljstvo kada imamo priliku da prenesemo praktično iskustvo i znanje koje stičemo saradnjom sa brojnim korisnicima javnih sredstava, kada možemo da odgovorimo na svako pitanje i obrazložimo obavezu i prednosti sistema Finansijskog upravljanja i kontrole.

Zahvaljujemo se direktoru, Rukovodiocu i članovima Radne grupe Osnovne škole „Đeneral Marko Đ. Katanić“ na gostoprimstvu i početku uspešne saradnje.

    Prijavi se na Newsletter

    Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.